Soome vang süüdistab Vantaa vanglat hooletuses, kuna ta ei saa veebipanga kaudu arveid maksta

Vantaa vanglas vahi all olev 41-aastane mees süüdistab vanglat hooletuses, kuna vangid ei saa kasutada e-posti ja internetti.

Mees ei saa kasutada arvutis e-posti, kuigi peab tasuma oma ettevõtte arveid. Ettevõte on läinud juba pankrotti, aga mees ei saa ikka asju ajada, mis toob talle lisa majanduslikku kahju, vahendab MTV.

Mees paigutati vanglasse oktoobrikuu lõpus. Teda kahtlustatakse muu hulgas väljapressimises. Mees on palunud mitmel korral juurdepääsu arvutile ja e-postile, aga talle pole seda võimaldatud. Vang räägib, et vanglas on neli arvutit, aga nendega saab külastada vaid piiratud arvu veebikülgi, mille hulgas on internetipank ja politsei poliisi.fi leht. E-posti kasutada ei saa, aga firma ja ka isiklikud arved tulevad e-postile.

Mehe advokaadi väitel oleks mehel vaja internetti pääseda ka oma õiguste kaitseks. Meest süüdistatakse mitmetes kuritegudes ning tal on palju tõendeid asja kohta just e-postis. See, et mees ei pääse internetti, kahjustab tema õigust ennast kaitsta.

Aastal 2015 jõustunud uue vanglaseaduse järgi võidakse vangile anda vajadusel õigus juurdepääsule e-postile. Samuti võidakse vangile anda vajadusel juurdepääs internetile. Vangile oli öeldud, et tal pole õigust internetti kasutada, aga vang leidis seadusest sätte, mis seda võimaldab. Kui mees seadusele viitas, siis öeldi talle, et vanglal pole võimalik seda nõuet täita.

Mees ütles, et tal on vaja juurdepääsu e-postile, et maksta arveid või saata e-posti edasi kellelegi, kes saaks arveid tasuda. Lisaks tulevad e-postile pankrotihalduri otsused, mille kohta mees peab arvamust avaldama. Mehe ettevõtte kohustuste tagatiseks on mehe enda vara.

Mees peab e-postile juurde pääsemiseks kasutama telefoni, mistõttu oleks tal vaja kasutada ka telefoni. Nüüd lähevad aga maksmata arved täitemenetlusse ja inkassosse. Kui mees vabaneb, siis on ta võlglaste nimekirjas järgmised viis aastat. Ta ei saa seetõttu omale telefoni paketti ega üürida korterit. See kõik tuleb asjaolust, et vanglas ei saa kasutada internetti. Mehe väitel on interneti puudumine tekitanud suurt majanduslikku kahju. Mehe ettevõte tegeles ehituse ja kinnisvaraga ning firma palgal oli 30 inimest.

Mees on kirjutanud asja kohta avalduse prokuratuurile ning esitanud kohtu kaudu nõude Vantaa vanglale. Mees on palunud luba tuua vanglasse oma arvuti, et ta saaks arveid maksta. Seda pole aga lubatud, kuna arvuti kontrollimine on vangla jaoks raske. Mehe väitel on vangla juhtkond talle e-posti kasutamiseks loa andnud, aga tegelikkuses pole seda suudetud tagada. Vangla juht on öelnud, et tema oleks nõus, aga vanglate amet on vastu. Seaduse järgi annab aga interneti kasutamiseks loa just vangla juht.

Mees rääkis, et talle valetatakse seoses selle asjaga kogu aeg. Samuti leiab mees, et ta pole ainus, kellega nii käitutakse. Kahju on tekitatud paljudele teistele vangidele ning nende peredele.

Vangla juhtkonna väitel juhindutakse vanglate ameti suunistest. Vantaa vanglas on neli arvutit, millega vangid saavad oma asju ajada. Kõigis kinnistes vanglates on tingimused samad. Veebipankadele on juurdepääs olemas ja vangid saavad sealtkaudu arveid tasuda. E-posti osas saavad vangid paluda abi oma  advokaadilt, kellel on õigus arved välja printida ja tuua need vangile. Vang saab need ise ära tasuda.

Vanglate ameti info kohaselt on praegu vangidel olemas piiratud õigus interneti kasutamiseks, kui varem puudus see õigus täielikult. Kasutusel on kaks eri lahendust arvuti kasutamiseks: üks kinniste ja teine avavanglate jaoks. Avavanglates on võimalik internetti vabamalt kasutada. Kinnistes vanglates ei pääse vangid ligi oma e-postile. Tehniliselt oleks see võimalik, aga asi on kontrollimises. E-post võimaldab selle õiguse väärkasutust ja selle kasutamise järgi peab valvama. Turvakaalutlustel ei tohi vanglasse tuua oma telefoni ja arvutit.

Vangidele e-posti kasutamise võimaldamiseks on kava olemas. Vangid saavad e-posti kasutada alates aasta algusest, kui lahenduse osas otsus tehakse. Praegu on võimalik e-posti vastu võtta vangla posti kaudu. Sinna saab saata vangile ka e-kirju.

Vanglaseadus ei võimalda otsest e-posti kasutamist. Seaduses on ette nähtud andmekaitse põhimõtted, mida peab järgima. Arvutite kaudu pääsevad vangid juurde internetile, et maksta arveid. Kui vangla juhtkond annab selleks loa, on tingimused samad kõigile vangidele. Igas vanglas on vangide käsutuses mitu arvutit.

Hämeenlinna uus naistevangla on Soome esimene nutivangla, kus igal vangil on oma IT-seade, milleks saab tõenäoliselt olema tahvelarvuti. Seal on vangidel eriti head võimalused oma asjade ajamiseks.

Kommentaarid
(Külastatud 335 korda, 1 külastust täna)