Kui olete läinud Soome tööle (Kela)

Alates 2019. aasta aprillist muutus Soomes tööle või elama mineku korral sotsiaalkindlustuse kord. See on Soome minejale soodne, sest kindlustus hakkab kehtima kohe ilma mingi katseajata ja sotsiaaltoetusi on võimalik taotleda ka tagantjärele.

Kela veebis on asja kohta selline eestikeelne juhend:

Õigus Soome sotsiaalkindlustusele põhineb Soomes elamisel või töötamisel. Õigus sotsiaalkindlustusele tähendab, et teil on õigus mõnda Kela toetust saada.

Kui olete tulnud Soome tööle, anname teile 4 nõuannet:

  1. Teil on õigus Soome sotsiaalkindlustusele, kui olete Soomes tööl. Kui töötate Soomes, teatage sellest Kelale. Kui teie töö Soomes kestab vähemalt 6 kuud, võite saada toetusi veel 3 kuu jooksul pärast seda, kui teie töö Soomes on lõppenud.
  2. Töösuhte kestus või töötundide arv nädalas ei mõjuta seda, kas teil on õigus saada Kela toetusi. Toetuste saamise õigus oleneb töötasu suurusest, töötasu peab olema vähemalt 696,60 eurot kuus. Teil ei ole vaja oma töötasu suurust või töösuhte kestust ise Kelale teatada.
  3. Sotsiaalkindlustuse alla kuulumise kohta ei tehta eraldi otsust. Kela otsustab teie kuulumise sotsiaalkindluse alla siis, kui te toetust taotlete.
  4. Kui teil ei ole õigust Kela toetusi saada töötamise alusel, võib teil olla õigus toetusi saada Soomes elamise alusel.

https://www.kela.fi/kas-olete-tulnud-soome-toole-?fbclid=IwAR2qVYKgz7dXX8RFbL50sY3SD4Dgyrn0-Pj-D7C2Sou1o71eSPhlPmb6Mpc

Kommentaarid
(Külastatud 10,863 korda, 5 külastust täna)