Soome peaministri uusaastatervitus

Soome peaminister Sanna Marin edastas uusaastatervituse, milles märgib muu hulgas, et ühiskonna tugevust hinnatakse selle järgi, kuidas elavad kõige väetimad.

Tervitus on järgmine:

Oleme sisenemas uude kümnendisse. Uus aasta toob endaga kaasa palju uusi asju, aga ka tuttavaid ja turvalisi. Pärast jõule tuleb argipäev, algavad koolid, töö ja hobid. Tuttavad inimesed on meie ümber ja möödunud aasta kogemused on teel 2020. aastasse.

Uue kümnendi alguses peab vaatama tulevikku. Kuid samal ajal on hea peatuda ja vaadata korraks minevikku. Heitkem pilk Soomele, mis on põlvkondade jooksul kasvanud selliseks maaks nagu see on täna.

Soome tugevus on inimestes ja oskustes. See on meil õnnestunud, sest oleme olnud valmis ja võimelised õppima uusi asju. Oleme tagasihoidlikest oludest tõusnud üheks haritumaks ja kogenumaks rahvaks maailmas. See on olnud meie eilse edu saladus ja see saab nii olema homme. Seetõttu on ka meil täna julgust investeerida inimestesse ja teadmistesse. Millegi uue loomiseks peab olema julgust. Kiire elutempoga maailmas ei piisa lihtsalt vana täiustamisest.

Valitsus on osalenud Soome stabiilsel, jätkusuutlikul ja julgel reformimisel. Valitsuse programmi ja töö eesmärk on muuta Soome ühiskonnaks, mis on majanduslikult vastutustundlik, sotsiaalselt õiglane ja keskkonnasäästlik. Usume, et ühiskonda saab ja tuleks arendada tasakaalustatud viisil. Kõik inimesed ja valdkonnad peavad olema kaasatud.

Püüame majandusliku jätkusuutlikkuse poole, tugevdades tööhõivet. See tähendab aktiivset tööhõivepoliitikat, aga ka investeerimist haridusse, teadusuuringutesse ja infrastruktuuri ning meie tööstuse kaasajastamist kliimasõbralikuks.

Palju sõltub sellest, kuidas maailmamajandus areneb. Soome on väike riik Euroopa äärel ja meie majandus sõltub suuresti ekspordist. Valitsus ei saa kõike teha, kuid saab ära teha oma osa. Stabiilne ja prognoositav keskkond on ettevõtetele oluline. Vältida tuleb kallutatud poliitikat, reageerides samal ajal majandustsüklitele. Oleme seda teinud ka järgmise aasta eelarves, mis aeglustunud kasvu taustal on pisut stimuleeriv.

Püüame sotsiaalse jätkusuutlikkuse poole, tugevdades põhiturvalisust ja -teenuseid. 2020. aasta alguses tõusevad madalaimad pensionid, suureneb baasturvalisus, hariduse rahastamine suureneb kõigil haridustasemetel ja tugevdatakse põhiteenuste rahastamist. Kõigile lastele taastatakse võrdne juurdepääs täisajaga alusharidusele ja lasteaedade rühma suurused vähenevad.

Jaanuaris saavad madala sissetulekuga pensionärid elamiseks rohkem eurosid. Üle 600 000 soomlase pension paraneb. 70 protsendi soomlaste kasutatav sissetulek kasvab. Töötud saavad keskenduda uue töö otsimisele, muretsemata toetuse kärbete pärast, kui aktiivsusmudel kaob.

Ühiskonna tugevust ei mõõdeta mitte kõige rikkama tugevuse järgi, vaid sellega, kuidas kõige haavatavamad kodanikud oma eluga hakkama saavad. Küsimus on selles, kas kõigil on võimalus elada head ja väärikat elu.

Püüame keskkonnasäästliku ühiskonna poole, andes oma panuse kliimamuutuste leevendamiseks ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks. Me oleme pühendunud sellele, et muuta Soome 2035. aastal süsinikuneutraalseks. Kliimamuutustega võitlemise valdkonnas on meil ees kümme aastat lahendusi. See nõuab otsuseid heitkoguste vähendamiseks ja süsinikukasutuse tugevdamiseks. Me tugineme oma tegevuses teadusuuringutele ja võtame lahendustes arvesse nende sotsiaalset ja piirkondlikku mõju.

Võtame Soomes ette kliimameetmed, kuid vähemalt sama oluline on aidata kaasa globaalse soojenemise peatamisele rahvusvaheliselt. Kliima ei tunne piire. Iga riik peab andma oma osa. Soome ja Euroopa võivad arengut juhtida ning samal ajal saame parandada oma tööstuse ja ettevõtete konkurentsivõimet. Uue kliimatehnoloogia järgi on tohutu nõudlus ja turg. Kas meie riigil on võime olla julge teerajaja ja õitseda?

Möödunud aasta on olnud täis tööd ja sündmusi. 2019. aasta sisaldas näiteks parlamendi- ja Euroopa Parlamendi valimisi ning Soome eesistumist EL-i nõukogus. Valitsusi on olnud kolm. Asjaajamisvalitsusi kaks.

Meie peres, nagu ka paljudel teistel soomlastel on jõulude ajal vaadatud president Mauno Koivisto elu ja karjääri kajastavat seriaali Koivisto. Seriaal on hea tagasivaade värvikatele etappidele meie ajaloos ja poliitikas. Ajaloo kontekstis on ka praegune poliitiline ebastabiilsus omal kohal.

Koivisto sõnad sobivad hästi uue kümnendi alguse juurde:

„Kui me kindlalt ei tea, kuidas asjad lähevad, siis eeldame, et kõik läheb hästi.”

Soovin head uut aastat ja kümnendit kõigile soomlastele!

Sanna Marin
peaminister

Kommentaarid
(Külastatud 392 korda, 1 külastust täna)