Soomes tõuseb töötute tööotsijate arv – neid oli oktoobris 256 100

Töötute tööotsijate arv kasvas Soome eelmise, 2022. aasta oktoobriga võrreldes 23 700 inimese võrra. Uusi vabu töökohti kuulutati välja 54 000. Oktoobris oli vabu töökohti kokku 102 000, mida on 58 600 võrra vähem kui aasta tagasi.

Töötuid tööotsijaid oli oktoobri lõpus kokku 256 100. Seda on 23 700 võrra enam kui aasta varem ja 6300 võrra rohkem kui eelmisel kuul. Teave ilmus töö- ja majandusministeeriumi tööhõive ülevaates.

Töötute tööotsijate hulka arvatakse tööbüroode ning munitsipaalprojektide kliendid, aga ka täiskohaga sundpuhkusele saadetud. Töötute tööotsijate hulgas oli munitsipaalprojektide kliente 144 200 inimest, mida on 14 700 võrra rohkem kui eelmise aasta oktoobris.

Kogu riigis oli oktoobri lõpus sundpuhkusele saadetud 29 400 inimest, mida on 13 000 võrra rohkem kui aasta varem. Kokku oli täiskohaga sundpuhkusel 21 200 inimest, mida on 10 300 võrra rohkem kui eelmise aasta oktoobris. Septembrist kasvas täistööajaga sundpuhkusel olijate arv 3500 võrra.

Pikaajalisi töötuid oli 89 400

Pikaajalisi ehk pidevalt vähemalt aasta aega olnud töötuid oli 89 400, mida on 1700 võrra rohkem kui aasta varem. Üle 50-aastaseid töötuid tööotsijaid oli 93 600, mida on 4300 võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Noori alla 25-aastaseid töötuid oli 3000 võrra rohkem kui eelmise aasta oktoobris ehk kokku 26 600. Jaanuaris-oktoobris lõppes enne kolme kuud 60,2 protsenti noorte töötusest, mida on 1,9 protsendipunkti vähem kui eelmise aasta oktoobris.

Uute vabade töökohtade arv vähenes

Oktoobris kuulutati välja 54 000 uut tööpakkumist ehk 25 800 võrra vähem kui eelmise aasta oktoobris. Kokku oli oktoobris avatud 102 000 töökohta, mis on 58 600 võrra vähem kui aasta tagasi.

Oktoobri lõpu seisuga oli aktiivsusmudeli hulka arvestatavatel teenustel 115 900 inimest, mida on 400 võrra vähem kui aasta tagasi. Need teenused hõlmavad näiteks palgatoetust, tööjõu väljaõpet, rehabiliteerivat töötegevust ja vabatahtlikku õpet.

Soome statistikakeskus: töötuse määr 7,5 protsenti

Soome statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel oli oktoobris hõivatud 31 000 inimest vähem kui aasta varem. Tööhõive määra trend oli 73,6 protsenti, mis on 0,6 protsendipunkti madalam kui eelmise aasta oktoobris. Töötuid oli tööjõu-uuringu järgi 190 000, mida on 28 000 võrra rohkem kui aasta tagasi. Töötuse määr oli 7,5 protsenti ehk 0,6 protsendipunkti kõrgem kui aasta varem.

Peamised erinevused tööhõivestatistika ja tööjõu-uuringute vahel

Teave põhineb töö- ja majandusministeeriumi tööhõivestatistika ning Soome statistikakeskuse tööjõu-uuringul. Töö- ja majandusministeeriumi tööhõivestatistika allikaks on tööbüroode ja omavalitsuste projektide kliendiregister, Soome statistikakeskuse tööhõiveuuring on aga valikuuring.

Ministeeriumi tööhõivestatistikas on töötuse definitsioon selline, et inimesel ei ole töösuhet ja ta ei ole tegev ettevõtluses. Lisaks on tööhõivestatistikas töötuna arvestatud täiskohaga sundpuhkusele saadetud, kuid mitte täiskohaga õppijad. Soome statistikakeskuse tööjõu-uuringu töötuse definitsioon on rangem: see nõuab töötutelt aktiivset tööotsingut eelneva 4 nädala jooksul ja valmisolekut järgmise 2 nädala jooksul tööd vastu võtta. Olles rahvusvaheliselt võrreldav, annab Soome statistikakeskuse tööjõu-uuring ametlikud tööpuuduse näitajad.

Kommentaarid
(Külastatud 357 korda, 1 külastust täna)