Hea teada: kui suur on Soomes 2024. aastal maksude viivise intress

Soome maksuportaalile TalousTaito esitati küsimus viivise intressi kohta 2024. aastal. Küsimus oli järgmine:

Olen aru saanud, et viivise intressil on üha suurem tähtsus. Kui suured on viivise intressimäärad? Ja kas oskate öelda, kui palju maksu saab tasuda ilma intressita?

Vastab maksujurist Georg Rosbäck:

Maksujäägi pealt makstakse maksuaastale järgneva aasta veebruari alguses nn leevendavat viiviseintressi, mille suurus on Soome Panga poolt kinnitatud viiteintress pluss kaks protsendipunkti, kuid vähemalt 0,5 protsenti.

Viiteintressi määramisel lähtutakse maksuaasta lõpu olukorrast. 2023. aasta lõpus on Soome Panga viitentress neli protsenti, seega alates 2024. aasta veebruari alguses makstakse maksujäägilt kuus protsenti intressi. Maksujäägi leevendavast viiviseintressist arvatakse maha alati 20 eurot, kuid mitte rohkem kui intressi summa. Leevendavat viiviseintressi arvestatakse kuni maksujäägi esimese osamakse tähtpäevani.

Intressivaba maksujäägi täpset summat nagu varem ei oska kahjuks öelda, sest maksustamine lõpeb praegu maksumaksjatel eri aegadel.

Intressi suuruse kohta saate aga midagi järeldada ülaltoodud skeemist, kui teate maksu tasumise tähtpäeva. Intressi arvestatakse kuu ja aasta tegelike päevade järgi.

Maksujääki saate vältida täiendava ettemaksu taotlemisega. Kui otsustate maksta maksujäägi vältimiseks täiendavat ettemaksu, lõppeb leevendava viiviseintressi arvestamine alles täiendavale ettemaksele määratud tähtpäeval. Täiendava ettemaksu leevendavast viivisest 20 eurot aga maha ei arvata. Kui täiendava ettemaksu tähtaeg on jaanuaris, saate maksu tasuda ilma viiviseta.

Täiendava ettemaksu tähtaegu tuleks meeles pidada. Kui tasute täiendava ettemaksu alles pärast sellele määratud tähtpäeva, arvestatakse täiendava ettemaksu pealt viivist maksetähtpäevale järgnevast päevast kuni maksepäevani. 2024. aastal on viivis 11,0 protsenti.

Kommentaarid
(Külastatud 189 korda, 2 külastust täna)