Soome võimud: gaasitoru kahjustus on Soome, sidekaabli kahjustus Eesti majandusvööndis, parandamine võtab mitmeid kuid

Soome võimud andsid teada, et ööl vastu pühapäeva, 8. oktoobrit lõhuti Soome lahes nii gaasitoru kui sidekaabel.

Gaasitoru kahjustus on Soome, sidekaabli kahjustus aga Eesti majandusvööndis.

Soome gaasi võrguettevõte Gasgrid Finland Oy teatas pühapäeval võimudele, et 8. oktoobri hommikul avastati Soome ja Eesti vahelises gaasijuhtmes Balticconnector leke ja sellest põhjustatud häire. Lekkekoht asub Soome majandusvööndis. Soome võimud eesotsas keskkriminaalpolitseiga alustasid asja uurimist. Varustuskindluse seisukohalt on olukord stabiilne. Seoses turvakeskkonna muutumisega on erilist tähelepanu pööratud kriitilise infrastruktuuri kaitsele.

Tänase, 10. oktoobri seisuga on Soome ja Eesti vahelise gaasitoru Balticconnector lekkekoht Soome majandusvööndis. Piirivalve poolt toodetud info põhjal on Gasgrid Finland andnud oma eksperthinnangu, mille kohaselt kahju ei tekkinud tavapärase gaasiülekande protsessi tulemusena. Lekkekoht asub Soome majandusvööndis. Juhtumi uurimisega tegeleb keskkriminaalpolitsei piirivalve ja teiste ametiasutuste toel. Soome võimud on oma liitlaste ja partneritega tihedalt suhelnud.

Balticconnectori gaasitrass on kasutusest väljas alates 8. oktoobri hommikust, kui gaasi võrguettevõtted Gasgrid ja Eesti Elering lekke avastasid ja kraanid sulgesid. Gasgridi hinnangul kulub gaasitoru parandamiseks mitmeid kuid.

Soome gaasisüsteemi seis on stabiilne. Gaasivarustus on tagatud Inkoo LNG terminali kaudu. Terminal on suuteline ja võimeline tarnima Soomele vajalikku gaasi ka eeloleval talvel. Turul saadaolev tarnevõimsus on piisav klientide eeldatavate vajaduste rahuldamiseks.

Gaasitoru gaasiülekande katkemine ei tekita koheseid probleeme energia varustuskindlusele. Katkestus võib küll gaasi hinda mõnevõrra tõsta, kuid Soome elektri hinda see eeldatavasti ei mõjuta. Soome ja Eesti vahelised elektriühendused (Estlink 1 ja 2) toimivad normaalselt.

Tekkinud olukorras on põhjendatud, et gaasi müüvad ja ostvad ettevõtted tellivad gaasi kasutamiseks Inkoo LNG terminalist ning valmistuvad intensiivsemalt talvehooaja suuremaks nõudluseks ning gaasivarustuse kindlustamiseks.

Varustuskindlus on Soomes tagatud

Varustuskindluskeskus maagaasi varustuskindluse eest vastutava asutusena jälgib koos Töö- ja majandusministeeriumi ning teiste ametiasutustega gaasituru olukorda tähelepanelikult ning on vajadusel valmis tegutsema. Varustuskindluskeskuse hinnangul on varustuskindluse seisukohalt olukord stabiilne ja kõik teenused toimivad hetkel normaalselt.

Seoses turvakeskkonna muutumisega on erilist tähelepanu pööratud kriitilise infrastruktuuri kaitsele. Ametivõimud on tihendanud omavahelist koostööd ja infovahetust. Lisaks jagatakse varustuskindluse seisukohalt kriitilistele operaatoritele regulaarselt olukorrateavet, mille alusel on operaatorid kohandanud oma valmisolekut ja ohutustaset vastavalt valitsevale olukorrale.

Töö- ja majandusministeerium jälgib olukorda Soome energiaturu arendamise ja energia varustuskindluse eest vastutava ministeeriumina.

Soome ja Eesti vahelises sidekaablis tuvastati rike

Soome ametivõimud on saanud ka pühapäeval teate Soome ja Eesti vahelises sidekaablis tuvastatud rikke kohta. Sidekaabli kahjustus ei mõjuta Soome kriitilisi sideühendusi ja need toimivad normaalselt. Kriitilised ühendused on kindlustatud mitme erineva lahendusega ning ka Soome on erinevate turvameetmetega valmistunud merealuse infrastruktuuri kahjustamiseks.

Olenevalt rikke täpsest asukohast viivad uurimist läbi kas Soome või Eesti ametiasutused, tihedas koostöös omavahel. Suure tõenäosusega asub rike Eesti majandusvööndis. Hetkel asja uurimisega tegelev Eesti merevägi ei ole veel saanud asja kinnitada.

Soomes jälgivad telekomiettevõtted ehk merekaablite omanikud nende pakutavate võrkude ja teenuste funktsionaalsust kogu aeg, nagu seadus nõuab. Telekomiettevõtted teatavad oma leidudest ka Soome transpordi- ja sideametile Traficomile.

Traficom ja sideoperaatorid on sideühenduste funktsionaalsuse ja nende täiendamise tagamiseks teinud koostööd. Traficom sai pühapäeval, 8. oktoobril merekaabli omaniku ehk Elisa info purunenud merekaabli kohta.

Kommentaarid
(Külastatud 1,386 korda, 1 külastust täna)