Soome siseministeerium valmistab ette migrantide vastuvõtutoetuse vähendamist

Soome siseministeerium on koostanud projekti rahvusvahelist kaitset taotlevate ja ajutist kaitset saavate isikute vastuvõtutoetuste uurimiseks. Valitsusprogrammi kohaselt vähendatakse vastuvõtutoetust põhiseaduse ja vastuvõtukäskkirjaga lubatud miinimumini. Eesmärk on, et vastav eelnõu läheks parlamendis arutusele 2024. aasta kevadistungjärgul.

Projekti käigus koostatakse seadusemuudatuse ettepanekud vastuvõtutoetuse ja tegevustoetuse vähendamiseks vastavalt rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu ning inimkaubanduse ohvrite tuvastamise ja abistamise seadusele. Vastavalt valitsusprogrammile on eesmärk leida kokkuhoidu vastuvõtutoetuse vähendamisega.

Projekti käigus konsulteeritakse huvigruppidega näiteks Soome migratsiooniametist, sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumist ning valitsusvälistest organisatsioonidest. Eelnõu ettevalmistamise raames viiakse läbi mõjude hindamine, pöörates erilist tähelepanu haavatavas positsioonis olijatele ja lastele.

Vastuvõtutoetus katab vältimatu toimetuleku

Vastuvõtutoetus on rahvusvahelise kaitse taotleja vastuvõtmise ning inimkaubanduse ohvri tuvastamise ja abistamise seaduse kohane vastuvõtuteenus. Selle eesmärk on tagada rahvusvahelist kaitset taotleva, ajutist kaitset saava ja elukohata inimkaubanduse ohvri õigus põhiseaduse §-s 19 nimetatud vajalikule toimetulekule ja hooldusele. Elamistoetus määratakse ilma eestkostjata maale tulnud lastele, kellele vastuvõtukeskus korraldab täishoolduse.

Vastuvõtutoetus koosneb põhiosast ja lisaosast. Põhiosa on ette nähtud vajalikeks igapäevasteks kulutusteks, kui inimesel puuduvad oma sissetulekud või rahalised vahendid. Täiendavat vastuvõtutoetust saab määrata inimese või perekonna elusituatsioonist tulenevate erivajaduste puhul. Vastuvõtutoetuse põhiosa on sama suur nii rahvusvahelist kaitset taotlevale, ajutist kaitset saavale isikule kui ka inimkaubanduse ohvrile, kellel ei ole sissekirjutust. Majutust rahaliselt ei toetata, kuid see korraldatakse vastuvõtukeskuses. Kui isik korraldab oma majutuse eramajutusel iseseisvalt, siis vastuvõtutoetuse määramisel eluasemega seotud kulutusi ei arvestata.

Vastuvõtutoetust saab vähendada, kui vastuvõtukeskuses elav taotleja ei osale plaanikohaselt keskuse poolt korraldatavas töö- ja õppetegevuses. Töötulu vähendab samuti toetuse summat, kui see on üle 150 euro kuus. Varjupaigataotleja võib kolm või kuus kuud pärast taotluse esitamist tulu teenimiseks töötada.

Kommentaarid
(Külastatud 314 korda, 1 külastust täna)