Soomes on nüüd 6 võimalust saada elektritoetust – mis need on?

Soome valitsuse eesmärk on toetada majapidamisi talvekuudel elektriarvete tasumisel. Osa toetusi tuleb automaatselt, osa tuleb ise taotleda. Osa toetusi makstakse tagasiulatuvalt alates novembrist, teised aga ulatuvad aprillini. Elektrihüvitise ja täiendava makseperioodi seaduseelnõu on kooskõlastusringil 22. jaanuarini, kuid see peaks jõustuma esimesel võimalusel.

Otsene elektrihüvitis

Periood: elektriarved vahemikus 1.11.2022 kuni 28.02.2023

Mis: elektrihüvitis on tagasiulatuvalt makstav riigiabi, mis eraldatakse talvekuudel elektriarvetele. Selle suurus põhineb 2022. aasta novembri-detsembri elektritarbimisel. Küll aga arvestab see kliendi elektri maksumust nelja kuu jooksul. Hüvitis täiendab muid juba kehtivaid toetusvorme.

Kui palju: elektrihüvitise seaduse eelnõu on praegu kooskõlastusringil, seega võib selles veel muudatusi tulla. Hetkel tuleks hüvitist maksta omavastutust ületava osa eest 50 protsenti. Protsent võib veel muutuda. Omavastutus on 90 eurot kuus ehk poole seda ületavast osast saab tagasi. Maksimaalne hüvitis, mida saab, on 700 eurot kuus.

Kellele: toetust saab, kui elektrileping on sõlmitud isikukoodiga. Selle eesmärk on ära lõigata ärikliendid. Toetuse saamiseks peab elektrilepingus olema elektri hind üle 10 sendi kilovatt-tunni eest. Toetust ei maksta ülekandetasude eest.

Kuidas seda saada: te ei pea elektrihüvitist eraldi taotlema. See antakse, kui kriteeriumid on täidetud. Elektrifirma maksab tarbijale tagastuse koos elektriarvega. Elektrifirmadele hüvitatakse see riigi eelarvest.

Täiendav makseperiood

Periood: ajavahemiku 1.1.–30.4.2023 elektriarved

Mis: kooskõlastusringil olevas eelnõu on märgitud, et elektrifirmad annaksid varatalviste energiaarvete eest rohkem makseaega.

Kui palju: tarbijale maksimaalselt neli kuud pikendust, teistele, so näiteks ettevõtetele 60 päeva.

Kellele: kõigile.

Kuidas seda saada: küsides elektriettevõttest. Seadus on alles menetluses, seega ei pea elektrifirmad veel lisaaega andma.

Käibemaksu alandamine

Periood: 1. detsember 2022–30. aprill 2022

Mis: elektri müügi käibemaksubaasi alandati 24 protsendilt 10 protsendile. Soodustus on ajutine.

Kui palju: käibemaksu alandamine 14 protsendipunkti võrra. Soodustus ei kehti elektri ülekandetasudele, küll aga kehtib näiteks igakuiste põhimaksete ja tootmisviisiga seotud lisatasudele.

Kellele: rakendatakse automaatselt kõikidele elektriarvetele.

Kuidas seda saada: eraldi samme pole vaja.

Elektrienergia soodustus maksustamisel

Periood: elektriarved vahemikus 1. jaanuar – 30. aprill 2023.

Mis: elektri soodustus, mis antakse otse maksustamisel. Esmane toetus, mida saab taotleda lisaks elektrihüvitisele. Kui tasumisele kuuluvatest maksudest ei piisa soodustuseks, saab inimene elektri maksusoodustuse asemel taotleda Kela elektritoetust. Elektri maksusoodustust ja Kela elektritoetust korraga ei saa.

Kui palju: kui elektriarved on jaanuarist aprillini üle 2000 euro, saab seda ületava osa eest elektri maksusoodustust. Maksusoodustus on 60 protsenti kuludest, mis ületavad 2000 eurot. Maksimaalne saadav soodustus on 2400 eurot. Elektri ülekandetasude eest maksusoodustust ei saa. Elektri maksusoodustusel ja muudel majapidamise maksusoodustustel on ühisomavastutus 100 eurot.

Kellele: inimestele, kelle elektriarved ületavad nelja kuuga 2000 eurot ehk keskmiselt 500 eurot kuus. Maksusoodustus on asukohaspetsiifiline, seega on samas kohas elavatel inimestel ühine alumine ja ülemine piir (2000 eurot ja 2400 eurot). Elektri maksusoodustuse kalkulaator aitab teil teada saada, kas ja kui palju saate soodustust.

Kuidas seda saada: maksukaardil saab maksusoodustust deklareerida juba talve jooksul, hinnates oma jaanuari-aprilli energiakulusid. Kui teete kalkulatsiooni ette, vähendatakse juba jooksvalt maksumäära. Maksukaarti saab esitada ka pärast aprilli, mil ülejäänud aasta maksumäär langeb. Kui maksusoodustust maksukaardile ei kanta, saab selle deklareerida 2024. aasta kevadel maksudeklaratsioonis.

Kela elektritoetus

Periood: vahemiku 1.1.–30.04.2023 elektriarved.

Mis: valitsuse toetus neile majapidamistele, kes ei saa elektri maksusoodustust ära kasutada. Elektri maksusoodustust ja Kela elektritoetust korraga ei saa.

Kui palju: Kelast saab toetust nende elektrikulude eest, mis ületavad omaosaluse piirmäära. Omaosalus on 400 eurot kuus ja seda ületavast summast saab toetust 60 protsendi eest. Toetust saab ainult ühe elamise elektrikulude eest. Elektri ülekandetasu ei toetata.

Kellele: isikutele, kes ei saa maksusoodustust.

Kuidas seda saada: toetust saab Kelast taotleda ankeedi abil. Kela elektritoetust saab taotleda 2023. aasta lõpuni, kuid taotlemiseks tuleb elektriarved alles hoida.

Toimetulekutoetus

Kui ükski muu toetus ei aita ning teie sissetulekust ja varast elektriarve tasumiseks ei piisa, saate Kelast taotleda toimetulekutoetust. Kela elektritoetust aga ei saa elektriarve sellest osast, mille eest on määratud toimetulekutoetus. Kui toimetulekutoetus on määratud kogu elektriarve peale, ei saa selle eest Kela elektritoetust taotleda.

Kommentaarid
(Külastatud 479 korda, 1 külastust täna)