Euroopa Liit laiendas Venemaale kehtestatud sanktsioonide ulatust

Reedel, 16. detsembril 2022 avaldas Euroopa Liit uued piiravad meetmed Venemaaga seotud ekspordi- ja impordikeeldude laiendamiseks. Arvult 9. sanktsioonide pakett keelab investeeringud Venemaa kaevandustööstusse ja pikendab EL-i kodanikele kehtestatud keeldu töötada Venemaa riigiettevõtete juhatuses. Sanktsioonid muudavad EL-i riikide ettevõtete Venemaalt lahkumise lihtsamaks.

EL laiendab oma sanktsioone vastuseks Venemaa jätkuvatele rünnakutele tsiviilobjektide ja kriitilise taristu vastu Ukrainas. Üheksas sanktsioonipakett laiendab isikute ja üksuste loetelusid, mis puudutavad Venemaa relvajõude ja neid toetavaid parteisid ning Venemaa duumas tegutsevaid erakondi.

Ekspordikeelu kohaldamisalasse lisanduvad ettevõtted ja tehnoloogia, mis toetavad Venemaa sõjatehnikat ja tööstuslikku võimekust. Laiendatud keelud kehtivad keemia- ja bioloogiliste seadmete, mootorite, generaatorite, aga ka elektroonika ja infotehnoloogia kohta. Sanktsioonid keelavad reklaami-, turu- ja arvamusküsitlusteenuste osutamise, samuti toodete testimise ja tehnilise kontrolli teenuse osutamise.

Venemaa energiasektori investeerimiskeeldu laiendatakse ka mäetööstusele. Siiski on keelu alt välja jäetud mõned EL-i riikidele olulised toorained nagu alumiinium, koobalt, rauamaak ja nikkel.

Sanktsioonid pikendavad EL-i kodanikele kehtestatud keeldu töötada teatud riigiettevõtete juhatuses. Keeld kehtib nüüd kõigile avalik-õiguslike äriühingute ja neile kuuluvate või kontrollitavate ettevõtete haldusorganitele Venemaal. Välisministeeriumi rahvusvahelise õiguse üksusel on võimalik teatud määruses nimetatud alustel teha erand.

Sanktsioonid muudavad ettevõtete Venemaalt lahkumise lihtsamaks. Välisministeeriumi ekspordikontrolli üksus saab anda eriloa ettevõttele Venemaal sanktsioonide alla kuuluvate toodete müügiks, kui ettevõte lahkub Venemaa turult.

EL-i energiavarustuskindluse tagamiseks saab välisministeeriumi ekspordikontrolli üksus anda eriloa veeldatud maagaasi (LNG) hoidmisel kasutatava gaasikontsentraadi importimiseks Venemaalt.

Varem kehtestatud metanooli sisseveokeelu rakendamine lükatakse kuue kuu võrra edasi, et tagada kõnealuse tooraine tarned.

Kommentaarid
(Külastatud 407 korda, 1 külastust täna)