Töötuskindlustusmaks jääb 2023. aastal Soomes samale tasemele

Soome palgasaaja töötuskindlustusmaks on 1,50 protsenti palgast. Eraldi suurendatakse 0,03 protsendipunkti võrra tööandja töötuskindlustusmaksu, et rahastada 2023. aastal kehtima hakkavat töötajate arvu vähendamise kindlustust (muutosturva). Tööandja töötuskindlustusmaks on seega 0,52 protsenti palgast, kui palgasumma ei ületa 2 251 500 eurot. Seda ületava osa eest on töötuskindlustusmaks 2,06 protsenti palgast.

Järgmisel aastal on ettevõtte osaniku makstav töötaja töötuskindlustusmaks 0,75 protsenti palgast ja osaniku eest makstav tööandja töötuskindlustusmaks 0,52 protsenti palgast.

Riikliku äriühingu töötuskindlustusmaks on 0,52 protsenti ettevõtluse eest makstava töötasu summast, kui töötasu suurus ei ületa 2 251 500 eurot. Seda ületava osa eest on tasu 1,22 protsenti palgast.

Ülikoolide töötuskindlustusmaks on 0,52 protsenti palgast, kui palgasumma ei ületa 2 251 500 eurot. Seda ületava osa eest on töötuskindlustusmaks 1,52 protsenti palgast.

Omaosaluse palgalimiite muudetakse selliselt, et täisomaosalus võetakse ettevõtetelt, mille palgafond on vähemalt 36 024 000 eurot. Omaosalust ei võeta ettevõtetelt, mille palgafond on maksimaalselt 2 251 500 eurot.

Töötajate arvu vähendamise kindlustuse maksmise kohustusega seotud töötasu piirmäärad viiakse vastavusse 2022. aasta palgakoefitsiendiga.

Seadused jõustuvad 2023. aasta 1. jaanuaril. Töötuskindlustusmaksu määr kinnitatakse eraldi igal kalendriaastal.

Kommentaarid
(Külastatud 133 korda, 1 külastust täna)