Soovid anda Soomes oma vanematele majanduslikku abil – need viis meetodit võimaldavad seda teha maksuvabalt

Oma vanemaid saab rahaliselt aidata mitmel viisil maksuvabalt. Abistamine võib maksustamise seisukohalt olla isegi kasulik.

Soome maksuportaal TalousTaito avaldas on viis erinevat maksuvaba abistamisviisi.

1. KINGITUSEKS KODUSISUSTUS

Lapsed saavad oma vanematele kingitusi teha maksuvabalt samade reeglite ja maksude alusel, mida vanemad oma lastele. Kingituste puhul pole maksuvabad annetused sugulusega seotud.

Näiteks kui ema pesumasin või televiisor läheb katki, saavad lapsed talle uue osta ilma kinkemaksuta. Kinkemaksu ei maksta kingituseks saadud tavaliselt kodusisustuselt, välja arvatud juhul, kui üksikeseme väärtus on suurem kui 4000 eurot.

Tavalise kodusisustuse all mõeldakse tavaliselt kodus olevaid teisaldatavaid esemeid nagu mööbel, vaibad, kodukaubad, riided ja kodumasinad. Selliseid kuni 4000 euro väärtuses kodutarvete kingitusi samalt kingitegijalt kolme aasta jooksul saadud kingituste liitmisel arvesse ei võeta.

2. ELAMISKULUD

Kinkemaksu ei pea maksma ka siis, kui üks inimene tasub teise igapäevaste elamiskulude eest. Lapsed saavad maksta oma vanemate eest näiteks üüri, elektri või toidupoe ostude eest. Tegemist pole maksuvaba kingitusega, kui selliste kulude tasumiseks raha antakse.

Praktikas peab kingituse tegija need arved tasuma otse näiteks üürileandjale, elektrifirmale või toidupoele.

3. RAHA KINKIMINE

Lisaks elamise kuludele ja kodusisustusele on iga kolme aasta tagant võimalik kinkida maksuvabalt ka raha kuni 5000 eurot. Kinkemaksu tasutakse rahalistelt kingitustelt, kui sama kinkija poolt samale saajale kolme aasta jooksul tehtud kingitused on väärt 5000 eurot või rohkem.

Suurem rahaline kingitus võib olla ka alternatiiv, kui vanem vajab kodu renoveerimiseks näiteks suuremat summat. Näiteks 15 000 euro suuruse kingituse puhul on kinkemaks esimeses maksuvahemikus 900 eurot.

Kui laps aga laenab vanemale raha, tuleb võla tagasimaksmiseks hoolikalt koostada võakiri ja maksekava, et pärast vanema surma jäävat võlga saaks pärandimaksu puhul arvesse võtta kui vanema võlgnevust pärandipesale. Intressi pole vaja arvestada.

Dokumentatsioon on vajalik selleks, et pärandi lõplikul jaotamisel saaks võlgnevuse tasuda pärandvarast, kui võlg või osa sellest on sel ajal veel tasumata.

4. KODUMAJAPIDAMISE MAKSUSOODUSTUS

Lapsed saavad oma vanemaid abistades kodumajapidamise maksusoodustust. Teisest küljest ei saa vanemad ise maksudest maha arvata oma laste jaoks tehtud kulutusi, mis muidu kvalifitseeruvad kodumajapidamise maksusoodustusele.

Majapidamiste maksusoodustust saab teha ka enda või abikaasa või surnud abikaasa vanemate või ülalnimetatud isikute otse ülenevate abikaasade kasutuses olevas elamises või suvilas tehtud tööde eest.

Kodumajapidamise maksusoodustuseks annavad õiguse maksumaksja elamise ja suvila tavapärane majapidamis-, õendus- või põetamistöö, samuti hooldus- ja põhiparandustööd. Tavanõue kehtib nii majapidamistöödel kui ka õendustöödel. Tavapärane tähendab tööd, mida üldjuhul tehakse kodu ja seal elavate inimeste hüvanguks.

Aastal 2022 on majapidamis-, hooldus- ja õendustöö ning õliküttest loobumise osas ajutiselt suurendatud kodumajapidamise maksusoodustuse maksimummäära 3500 euroni aastas. Nende tööde eest saab kodumajapidamise maksusoodustusena maha arvata maksimaalselt 60 protsenti avansiliste maksete registrisse (ennakkoperintärekisteri) kantud ettevõtjale või ettevõttele makstavast hüvitisest või 30 protsenti makstud töötasust ja palga kõrvalkuludest.

Tõus on ajutine, kuna see puudutab majapidamis-, hooldus- ja õendustööd aastatel 2022‒2023 ning õliküttest loobumist aastatel 2022‒2027.

Muude kui ülalnimetatud tööde puhul, mis kvalifitseeruvad kodumajapidamise maksusoodustusele, on soodustus maksimaalselt 2250 eurot aastas ja seda saab 40 protsendi ulatuses avansiliste maksete registrisse kantud ettevõtjale või ettevõttele makstavast tööhüvitisest või 15 protsenti makstava töötasu summast ja palga kõrvalkuludest.

Kodumajapidamise maksusoodustuse suurus on aga alati maksimaalselt 3500 eurot aastas. See summa võib sisaldada muid töid peale nende, millelt on õigus saada kõrgendatud soodustust 2250 eurot.
Omavastutus on 100 eurot inimese kohta aastas kõigi soodustuse alla kuuluvate tööde pealt.

Kodumajapidamistöid tehakse ka teenuskeskustes. Töid võib teha osaliselt isiku kontrollitavas ruumis ja osaliselt üldkasutatavates ruumides. Kodumajapidamise maksusoodustust saab niivõrd, kuivõrd tavaliselt antakse soodustust majapidamis-, hooldus- ja põetustööd eest isiku eravalduses olevates ruumides.

Soodustuse õigus kehtib ainult erasektori teenindushoonetele. Soodustuse alla kuuluvad abitööd, mida tehakse isiku kontrolli all olevates ruumides, näiteks pesemine, riietumine, voodi tegemine, söömine, koristamine ja muud isiklikud tegevused.

5. KORTER LAPSELE

Vanemad mõtlevad sageli, kuidas saaksid oma vara järgmisele põlvkonnale üle anda, kui nad veel elus on. Kui aga oma sääste vajate ise, siis enda vara ära kinkimine ei tule kõne allagi.

Kui teil on endal vaja vanas eas vahendeid näiteks enda hoolduskuludeks ning lapsel on lisavahendeid ja ta on huvitatud vanemate korteri alles jätmisest, võib lahenduseks olla korteri müümine lapsele.

Tehingu puhul on võimalik turuväärtusest kõrvale kalduda nii, et seni, kuni ostuhind ületab ¾ turuväärtusest, loetakse tehingut maksustamisel tehinguks, mitte kingituseks. Kui korteri õiglane väärtus on näiteks 60 000 eurot, piisab ostuhinnast 45 600 eurot.

Kui tegemist on kahel järjestikusel aastal enda alalise elukohana kasutatud korteriga, on selle müük maksuvaba. Kui lisaks on korter lapse esimene kodu ja muud esimese eluaseme müügi maksuvabastuse tingimused on täidetud, ei pea ta tasuma ka korteri ostuhinna alusel müügitulumaksu. Müügitulu maksuvabastuse eelduseks on muuhulgas see, et ostja ei ole saanud 40-aastaseks.

Korteri müügi puhul on müüjal võimalik endale jätta ka enda valdusõigus, mille tõttu saab ostuhinda alandada. Valdusõiguse omaja saab korteris edasi elada. Sel juhul vastutab ta ka jooksvate kulude tasumise eest.

Seevastu vanem võib poolte kokkuleppel oma müüdud korteris edasi elada ilma valdusõiguseta ning lapsele üüri maksma ei pea. Sisse nõudmata üürisumma ei ole kingitus elanikule ega maksustatav tulu korteriomanikule.

Kommentaarid
(Külastatud 305 korda, 1 külastust täna)