Soomes suunatakse suur summa raha Venemaa piiriaia ehituseks

Järgmise, 2023. aasta riigieelarvet täiendatakse Soome siseministeeriumi haldusalas valitsuse eelnõu kohaselt  kokku ligikaudu 217 miljoni euroga.

Siseministeeriumi tegevuskulude eelnõu puhul tehakse ettepanek suurendada kulusid 0,4 miljonit eurot, millega tagatakse täiendav ressursivajadus päästetööde juhtimiseks hoolekandepiirkondades.

Järgmise aasta eelarves on ELi päästeteenistuse mehhanismi kohase KBRT-hoidlatega (keemiline, bioloogiline, kiirgus- ja tuumakaitse) seotud ligikaudu 60 miljoni euro suurune eraldis välja toodud täielikult väljaspool raamistikku. KBRT-projekt käivitub, kui EL annab kõnealuse eraldise. Päästeametile antakse väljaõpetatavate päästjate arvu suurendamise ettevalmistamiseks 0,51 miljoni euro suurune toetus. Ukraina sõjast tingitud tsiviilpoole materiaalset abi kavandatakse suurendada 5 miljoni euro võrra. Vabatahtliku päästelennunduse katusorganisatsioonile Soome Lennupäästeselts antakse 2023. aastaks 0,2 miljoni euro suurune ajutine toetus.

„Venemaa on viimastel päevadel taas suurendanud rünnakuid Ukraina tsiviilelanike vastu. Julmal sõjal pole lõppu näha, mistõttu abivajadus jätkub. Soome on Ukrainale toimetanud tsiviilpoolset materiaalset abi, nt varujõuseadmeid, ravimeid ja majutust. Jätkame abi osutamist vastavalt Ukraina taotlustele. Loodan, et soomlaste abistamissoov püsib kõrge,“ ütles siseminister Krista Mikkonen.

„Päästeteenistused on olulised nii tava- kui ka kriisiajal. Valitsus jätkab lisaeelarves ettevalmistusi päästjate väljaõppe kahekordistamiseks, et lahendada Soomet kimbutav päästjate puudus,“ jätkas minister Mikkonen.

Piiriohutust suurendatakse piiriaiaga

Piirivalvele eraldatakse eelnõus idapiiriaia esimese etapi ehituskuludeks 139 miljonit eurot. Piiriaia pilootprojekt käivitatakse 2022. aasta neljanda lisaeelarvega eraldatud 6 miljoni euro suuruse eraldisega. Pilootprojektist saadud kogemusi kasutatakse projekti hilisemates etappides.

„Valitsus esitab järgmise aasta rahastamise eelnõu vastavalt piirivalve ettepanekule, milles lepiti kokku ka parlamendierakondade koosolekul. Rahastusega tahetakse pilootprojekti kogemuste põhjal alustada piiriaia rajamist idapiiri osale. Piirivalve hinnangul suurendab piiri kriitilistesse punktidesse rajatav aed oluliselt piiriturvalisust, eriti hübriidmõjutuse olukordades, kus Soomet püütaks survestada suuremahulise migratsiooniga,“ ütles siseminister Mikkonen.

Politsei saab lisarahastuse

Politsei saab eelnõu kohaselt 1,5 miljoni euro suuruse lisarahastuse eriolukordadeks valmistumiseks. Juhiloaseaduse reformi majanduslikeks mõjudeks eraldatakse vastavalt valitsuse ettepanekule 1,21 miljonit eurot ning ohtlike ainete veo majanduslike mõjude jaoks 0,191 miljonit eurot.

NATO-ga liitumisega seonduv lisaraha piirivalvele

Soome piirivalvele eraldatakse lisarahastus 1,2 miljonit eurot Soome tulevase NATO liikmelisusega seotud kuliude katteks. Muude ametiasutuste puhul on kavas lisaraha anda hiljem 2023. aasta esimeses lisaeelarves.

Kommentaarid
(Külastatud 228 korda, 1 külastust täna)