Erinevad laenutüübid, nende tingimused ja maksepuhkus

Õppelaen õpingute finantseerimiseks

Õppelaenud on abiks kui tekib vajadus tasuda õpingute eest näiteks ülikoolis ja rakenduskõrgkoolis, samuti võimaldavad erinevad laenuteenuse pakkujad tasuda õppelaenu abil ka erinevate täiendkursuste eest. Õppelaenude väljastamisega tegelevad mitmed erinevad laenuteenuse pakkujad, ning tänu sellele võib tunduda sobiva laenuteenuse pakkuja valimine veidi raske. Selleks, et sobiva laenuteenuse leidmine oles pisut lihtsam on võimalik võrrelda laene LoanScouter veebilehel. Laenutingimused, sealhulgas lepingutasud, tagasimakse tähtajad ja intressimäärad võivad olla erinevate laenuteenuse pakkujate puhul väga erinevad, mistõttu on sobiva õppelaenu valimise puhul väga oluline võrrelda võimalikult suurel hulgal erinevaid laenuteenuse pakkujaid.

Sõiduki või seadmete liisimine

Liising on kokkulepe, mille puhul võlausaldaja rahastab vara ja ettevõte kasutab seda fikseeritud rendimaksete eest. Tagatise seisukohalt on varapõhised laenud samuti võrreldavad liisinguga: mõlema tagatiseks on suured, tavaliselt registreeritud füüsilised vara, millel on suhteliselt selge likvideerimisväärtus (näiteks hoone või lennuk). Erinevus seisneb selles, et liising eraldab vara omandiõiguse ja kasutamise, mistõttu vara on lihtne tagasi võtta. laenuandja poolt kohustuste täitmata jätmise korral. Seega võib panditud füüsiline vara olla ja sageli ongi identne nende kahe erineva laenuliigi puhul, kuid tagasinõudmine makseviivituse korral on erinev, sest panditavus on erinev. Erinevate liisingu pakkumiste võrdlemisel mängivad rolli erinevad tegurid nagu laenuperioodi pikkus, sissemakse suurus, liisitava vara tüüp, intressimäär ja paljud teised tegurid. Liisingu pakkumiste võrdlemisel on oluline pöörata tähelepanu, et võrdlemine toimuks samadel alustel.

Renoveerimislaen ja remondilaen

Kodu renoveerimislaen põhineb ühel põhiteguril: renoveerimisjärgne väärtus. Renoveerimislaenude puhul kasutatakse kodu praeguse väärtuse asemel kodu hinnangulist renoveerimise järgset väärtust, et arvutada, kui palju koduomanik saab laenu võtta. Remondilaen pakub koduomanikele laenu kodu väärtuse suurendamise eest, mis tuleneb kavandatavast renoveerimisest. Selle terminiga on lihtne segadust tekitada, sest mõneti on remondilaen tegelikult lihtsalt ümberbränditud tagatiseta personaalne väikelaen või krediitkaart, mis võimaldab asutada väiksemat rahasummat tagatiseta, kuid sellega kaasneb enamiku projektide jaoks kõrge intressimäär, lühem laenu tagastamise tähtaeg ja piiratud laenusumma. Tasub meeles pidada, et remondilaen ei ole renoveerimislaen. Renoveerimislaenu puhul on tegemist eraisikutele suunatud laenuteenusega, mis annab koduomanikele krediiti kodu tulevase väärtuse eest. Renoveerimisjärgse väärtuse kasutamine võimaldab kliendil saada võimalikult madalat intressimäära, sest laenuandjad määravad intressimäärad tavaliselt laenu ja väärtuse suhte alusel.

Laenutingimused sõltuvad isiku krediidireitingust

Kõik laenu väljastavad laenuteenuse pakkujad teostavad isikule tavaliselt krediidikontrolli ning iga laenuandja määrab isiku taustakontrolli põhjal isikuga seotud laenutingimused, intressimäärad ja tasud. Sama sei garanteeri kõrge krediidiskoor, et isik saab kindlasti laenu võtta või pakutakse madalat intressimäära. Kvalifitseerumine sõltub suuresti krediidivõimelisusest, kus analüüsitakse tavaliselt lisaks sissetulekule ja võlgadele ka isiku varasemat krediidiajalugu ja maksekäitumist erinevatest allikatest. Paljude finantsteenuste pakkujate puhul kehtivad õppelaenudele erinevad soodustused nagu teatd tingimuste laenu kustutamine või sissetulekupõhised tagasimaksegraafikud.

Maksepuhkus on kliendile abiks raskuste korral

Erinevate laenuteenuste kliendid saavad ajutiste makseraskuste korral üldjuhul taotleda erineva pikkusega maksepuhkust. Laenu ja liisingu põhimaksete tasumist on võimalik tekkinud makseraskuste ja tähtajaliste tasumiste korral edasi lükata ja ajatada. Makseuhkuse perioodi kaustamise puhul kehtivad laenuteenuse pakkuja poolt hinnakirjas esitatud teetasud ning tasub alati meeles pidada, et varasema lepingu tingimused võivad muutuda. Kui klient on kasutanud maksepuhkust ning on näha, et endiselt on raskusi laenukohustuste täitmisega, on oluline võtta  laenu väljastanud ettevõttega ühendust, et leida parim lahendus jätkusuutliku koostöö ja võimaliku tulevase äritegevuse toetamiseks.

(Külastatud 219 korda, 1 külastust täna)