Soomes suureneb täitemenetluses võlgnike poolt kasutatav rahasumma

Maksegraafikuga täitemenetluses võlgnike maksevõime hindamisel arvesse võetav vajalike elamiskulude summa kasvab. Juuli alguses tõstetakse võlgniku käsutusse jäävat summat 12 protsenti.

Pärast tõusu suureneb võlgniku poolt kasutatav kuueelarve üksi elava võlgniku puhul 66 euro võrra kuus ja ühises leibkonnas elava võlgniku puhul 56 euro võrra kuus. Võlgnikuga samas leibkonnas elavate laste hädavajalikku summat tõstetakse 47 eurot kuus iga üle 17-aastase lapse kohta, 43 eurot kahe vanima alla 17-aastase lapse kohta ja 40 eurot kuus vanuselt kolmandate ja nooremate alla 17-aastaste laste kohta. Näiteks kahe vanema ja ühe väikelapsega majapidamise rahaline olukord paraneb 1188 euro võrra aastas.

Muudatused ei kehti enne 1. juulit 2022 kinnitatud maksegraafikutele.

Summade tõstmise eesmärk on aidata võlgnikel tagasimaksetega ellu jääda. Tõus ei mõjuta aga oluliselt võlausaldajate olukorda, kuna kehtestatud maksegraafikust kinnipidamine on pikas perspektiivis võlausaldajate huvides.

Summade tõstmisega soovitakse ka innustada võlgnikke võlgade tasumiseks maksegraafikut taotlema. Madala sissetulekuga võlglaste jaoks võis toimetulekutoetusest elamine olla ahvatlevam variant kui võlgade tasumisega alustamine ja rangest maksegraafikust kinnipidamine. Summade tõus võib suurendada maksugraafikute tegemist ka nendel võlgnikel, kelle puhul võetakse võlasummad palgast maha.

Lisaks arvestatakse edaspidi tööl käivate võlgnike puhul eraldi kuluartiklina kohaliku transpordi kasutamisega kaasnevaid sõidukulusid. Sel juhul suureneb võlgniku käsutuses olev rahasumma muudeks kuludeks olenevalt transpordi maksumusest mõnekümne euro võrra kuus.

Kommentaarid
(Külastatud 360 korda, 1 külastust täna)