Soomes võeti vastu seadus, mis võimaldab piiril koroona sundtestimist – keeldujaid ootab trahv või vangla

Soome parlamendi poolt vastu võetud nakkushaiguste seaduse muudatused täpsustavad kehtivaid tervisekontrolliga seotud regulatsioone. Nüüdsest on nakkushaigusega kokku puutunud ja nakatunud kohustatud andma tervishoiuasutustele teavet enda kohta. 29. märtsil 2021 jõustuvad muudatused laiendavad ka piirivalve võimet ametialast abi osutada. Vabariigi President kavatseb seaduse välja kuulutada homme, 26. märtsil.

Muudatused tugevdavad ja kiirendavad võimude jõupingutusi nakkushaiguste tõrjeks ja jälitamiseks. Muudatused puudutavad nakkushaiguste seaduse paragrahve 16 (kohustuslik tervisekontroll), 22 (teabe edastamine) ja 89 (ametialane abi).

Kohustuslikku tervisekontrolli saab rohkem rakendada

Muudatused täpsustavad võimalust, et piirkondlik valitsusasutus saab kehtestada kohustusliku tervisekontrolli. Tervisekontroll võib hõlmata näiteks koroonaproovi. Lisaks on omavalitsuse ja ravipiirkonna nakkushaiguste arstil nüüd õigus langetada otsus üksikisiku kohustusliku tervisekontrolli kohta.

Piirkondlik valitsusasutus (AVI) võib teha otsuse kohustusliku tervisekontrolli kohta. Otsust saab kohaldada näiteks nende isikute suhtes, kes saabuvad kindlast riigist kindlal ajal Soome lennujaama või sadamasse. Otsuse võib suunata ka kindlal töökohal olevatele töötajatele.

Piirkondlik valitsusasutus võtab oma otsuses arvesse piirkondlikku epideemiaolukorda ning seda, millal ja millises ulatuses on vaja kohustuslikuks tervisekontrolliks kasutada tervishoiutöötajaid. Seega saab personali paremini suunata sinna, kus see on nakkuste leviku piiramise seisukohast parem. Protseduur tagab, et muud tervishoiutegevused ei satuks ohtu, näiteks koroonaviiruse puhul.

Kui isik keeldub kohustuslikul tervisekontrollil osalemast, võib teda karistusseadustiku (39/1889) 44. peatüki 2. jao kohaselt tervisekaitse rikkumise eest trahvida või vangistada maksimaalselt kolmeks kuuks.

Nakkusega kokku puutunutel ja nakatunutel on kohustus anda teavet

Edaspidi on isik, kes on nakatunud, nakkusega kokku puutunud või keda on põhjust selles kahtlustada, kohustatud andma enda kohta teavet asja uurivale tervishoiutöötajale. Varem on andmete kogumine olnud vabatahtlik.

Piirivalve ametialase abi võimalused laienevad

Pärast nakkushaiguste seaduse paragrahv 89 muutmist on piirivalvel õigus ametialase abi korras peatada sõiduk, suunata liiklust ja töödelda ametialase abi andmiseks vajalikku terviseteavet.

Kommentaarid
(Külastatud 3,888 korda, 1 külastust täna)