Soomes kandideeris ajateenistusse rekordiline arv naisi

Naiste vabatahtlik ajateenistus meelitas läbi aegade kõige rohkem taotlejaid – vabatahtlikku ajateenistust taotles 1675 naist. Tulevikus on kandideerimine elektroonilise taotlusvormi abil lihtsam.

Tänavuse, 2021. aasta 1. märtsil lõppenud värbamisega taotles vabatahtlikku ajateenistusse 1675 naist. Eelmine rekord on aastast 2018, kui kandideeris 1516 naist. Võrreldes eelmise aastaga kasvas taotluste arv umbes 250 võrra.

Kaitsevägi on avalduste arvuga väga rahul. Alates 2017. aastast on taotlejate arv stabiliseerunud enam kui 1000-ni aastas. Maaväe juhataja kindralleitnant Petri Hulko sõnul on vabatahtlike naiste ajateenistuse kogemused eranditult positiivsed.

  • Eesmärk on värvata umbes 2000 naist aastas. Oleme siin õigel teel, kuid peame siiski parandama noorte naiste teavitamist, nendib Hulkko.

Kaitsevägi pakub igale välja valitud naisterahvale kogemusterikast väljaõpet. Viimastel aastatel on kaitsevägi oma väljaõpet tublisti arendanud. Käimasolev programm „Väljaõpe 2020“ reformib õppemeetodeid, tuues igapäevasesse väljaõppesse digitaliseerimise, simulatsiooni ja tervikliku võimekuse. Koolitusel omandatud oskused on kasulikud ka pärast teenistust, näiteks tsiviilõpingutel ja tööelus. Tavaellu tagasi pöördunud naiste tagasiside hinnang on viimastel aastatel olnud väga kõrgel tasemel, mis tähendab, et nad on väljaõppe kvaliteediga väga rahul.

Nüüd ajateenistusse kandideerinud naised määratakse 2022. aasta kutsesse ja täidetakse ka ülejäänud 2021. aasta suve kutses olevad vabad kohad.

  • Teenistuskoht leitakse kõigile teenistuseks kõlbulikele naistele ja soove võetakse võimalikult palju arvesse. Võtke väljakutse vastu, see on seda väärt, julgustab Hulkko.

Naiste vabatahtlik ajateenistus on ennast tõestanud. Eelmisel, 2020 aastal möödus 25 aastat naiste vabatahtliku ajateenistuse seaduse vastuvõtmisest. Aastate jooksul on kaitsevägi välja õpetanud üle 10 000 naise. Praegu on ajateenistuses keskmiselt ligi tuhat naist aastas.

  • Naiste motivatsioon on väga kõrge. Seda tõendab juhtideks koolitatavate naiste suhteliselt suurem arv võrreldes meestega. Muu hulgas oli eelmise reservohvitseride kursuse parim osalenu naine, ütleb Hulkko.

Naiste arvu kasv teenib kaitseväge mitmel viisil.

  • Näiteks on kriisireguleerimisülesannete täitmiseks vaja rohkem ajateenistuse läbinud naissoost kandidaate. Kaudselt suurendab naiste ajateenistus tahet riiki kaitsta ja parandab kogu rahva teadlikkust sõjalisest riigikaitsest. Seda mõju ei saa ka alahinnata, mõtiskleb kindralleitnant Hulkko.

Elektrooniline kandideerimine algab aprillikuus

Naiste vabatahtlikku ajateenistusse on lihtsam kandideerida, kui 16. nädalal võetakse kasutusele elektrooniline taotlusvorm. Muudatuse eesmärk on lihtsustada naiste vabatahtlikku ajateenistusse kandideerimist ja osalejate arvu suurendamist. Elektrooniline kandideerimisvõimalus on suurendanud taotluste arvu teistele kaitseväe ametikohtadele.

Muudatus lihtsustab ka kandideerimisega seotud muid tegevusi, kuna rakendus juhendab taotluse täitmisel ja paberkandjal vorme ei ole enam vaja. Avalduse vormi saab saata alates 16. nädalast Soome kaitseväele aadressil https: // asiointi.puolustusvoimat.fi. Teenusesse saab sisse logida internetipanga koodide, elektroonilise isikutunnistuse või mobiilsertifikaadiga.

Värbamisüritused toimuvad aprillikuus, arvestades kohalikke olusid

Taotlejad kutsutakse piirkondliku büroo korraldatud värbamisüritusele avalduse alusel. Üritusel antakse teavet ajateenistuse kohta, küsitletakse taotlejaid ja kontrollitakse nende tervislikku seisundit. Värbamisüritusel on taotlejal võimalik väljendada soove väljaõppe ja teenistuse osas.

Värbamisüritused toimuvad aprillis kohapeal või interneti teel, arvestades kohalikku olukorda. Piirkondlikud bürood võtavad taotlejatega ühendust ja teavitavad, kui üritus toimub interneti teel. Muudatustest teatatakse ka kaitseväe veebilehtedel ning sotsiaalmeedias, seega tuleks neid jälgida.

Kohalikel üritustel järgitakse terviseameti antud soovitusi (nt käte ja köha hügieen, ohutuskaugused). Üritustel jagatakse näomaske, mille kasutamise, samuti hügieeninõuete ja ohutusvahede kohta antakse juhised kohapeal.

Ürituste planeerimisel on arvestatud ka võimalusega, et kogunemispiirangud muutuvad. Värbamisüritustel osalejate arv ja kasutuses olevate rajatiste suurus varieerub omavalitsuseti. Vajadusel tihendatakse programmi, istekohti harvendatakse ja inimeste saabumine on hajutatud. Selle kohta eraldi teadet koju ei saadeta.

Need meetmed tagavad selle, et grupid püsivad väiksed ja kontaktid teiste inimestega on harvad.

Värbamisprotsessis osalejatel palutakse järgida järgmisi ettevaatusabinõusid:

  • Kui olete haige, võtke ühendust kohaliku bürooga ja leppige kokku, kuidas osalete värbamisüritusel.
  • Peske oma käed kohe pärast üritusele saabumist hoolikalt ja hoolitsege kogu ürituse vältel käte hügieeni eest.
  • Hoidke üritusel teiste inimestega ohutut kaugust.

Taotluste jagunemine kaitseväe ja piirivalve osas:
• Maavägi 1355
• Merevägi 181
• Õhujõud 101
• Piirivalve 24
• Eriüksused 14

Kommentaarid
(Külastatud 278 korda, 1 külastust täna)