Soomes jätkatakse söögikohtade piirangutega ka peale praegust sulgu

Soome valitsus esitas täna 11. märtsil parlamendile seaduseelnõu, millega muudetakse ajutiselt nakkushaiguste seadust. Ettepaneku kohaselt võib seaduse ajutiste sätete alusel välja antud valitsuse määrus kehtestada rangemad piirangud toitlustusettevõtete lahtiolekuaegadele, alkoholi müügi aegadele ja klientide kohtade arvule piirkondades, kus epidemioloogiline tase on tasemel number kaks. Muudatused jõustuvad hiljemalt 29. märtsil 2021 ja jäävad jõusse 30. juunini 2021.

Eelnõu kohaselt võib toitlustusettevõtte klientide arv piirduda kuni ühe kolmandikuga tavapärasest, kui seaduses sätestatud tingimused on täidetud. Alkoholi müük peaks lõppema juba kell 17 ja toitlustusasutused tuleb sulgeda kell 18.

Samuti võib määrus nõuda näiteks kohustuslikku laudade broneerimist ja piirata toitlustusasutustes laulmist ja muusika mängimist.

Kehtestatavaid piiranguid reguleeritakse hiljem märtsi lõpus valitsuse määrusega, vastavalt epideemilisele olukorrale.

Kariminate piirangutega piiratakse koroona mutatsioonide levikut

Toitlustusäri piirangud lisati maikuus nakkushaiguste seaduse paragrahvidele 58a ja 58b, mis lisati ajutiselt koroonaviiruse epideemia vastu võitlemiseks. Nüüd tehtud muudatuste eesmärk on paremini reageerida süvenevale epideemia olukorrale ja viiruse mutatsioonide poolt põhjustatud ohule. Eelnõu eesmärk on, et kooskõlas valitsuse hübriidstrateegiaga saaks kehtestada toitlustamist puudutavad piisavalt karmid meetmed, kui praegune söögikohtade sulg lõppeb.

Majutuse ja toitlustamise seaduse muudatusega tuleb nakkushaiguste leviku tõkestamiseks hoida toitlustusasutused valitsuse määruses sätestatud piirkondades klientidele suletuna perioodil 9. märts – 28. märts 2021.

Hoolimata hügieenimeetmetest ja piirangutest on 2021. aasta jaanuaris-veebruaris tuvastatud arvukalt toiduettevõtetest pärinevaid ulatuslikke nakatumiste ahelaid ja nakkusega kokkupuuteid, milles on nakatunud peaaegu kõik söögikohtades käinud isikud. Suurim risk on olnud nendes toitlustusettevõtetes, kus alkoholi tarbimine moodustab suure osa käibest, kuid nakatumisi on leitud ka peamiselt toidule keskendunud toitlustusettevõtetes.

Võimalik, et kergemini levivate viiruse mutatsioonide vohamine on veelgi suurendanud nakatumise riski söögikohtades ja mujal, kus täiskasvanud kohtuvad ja kogunevad.

Varem kehtestatud piirangud ja nõuded on endiselt jõus

Toitlustusettevõtted peavad jätkuvalt järgima hügieeninõudeid ja tagama klientide vahel piisava vahemaa säilimise. Toitlustusettevõtted peavad koostama kava kohustuste ja piirangute täitmise toetamiseks. Meetmete kirjeldus ja maksimaalne lubatud klientide arv peavad olema klientidele kättesaadavad.

Piirkondlikud valitsusasutused jälgivad piirangute ja kohustuste täitmist.

Seaduses sätestatud piirangud ei kehti asutuste sööklate ega toidu ja jookide kaasamüügi kohta. Tanklate juures olevad söögikohad ning Soome ja välismaal vahel või välismaal sõitvate laevade ja õhusõidukite toitlustusteenused on samuti piirangute alt välja arvatud.

Kommentaarid
(Külastatud 998 korda, 1 külastust täna)