Tallink täpsustas laevaga Soome minejatele esitatavaid nõudeid koroonatesti esitamise kohta

Alates teisipäevast, 23. veebruarist tuleb Soome reisides esitada laevafirmadele negatiivse koroonatesti tõend või haiguse läbipõdemist kinnitav arstitõend. Tallink täpsustas, et tunnistab nii paber- kui ka digidokumendina esitatult PCR-testi, PCR-kiirtesti, LAMP-testi, antigeenitesti ja antigeeni-kiirtesti, kui need on tehtud maksimaalselt 72 tunni jooksul enne reisi.

Teine täpsustus puudutab nimekirja neist, kellele tõendite esitamise nõue ei laiene ning kes saavad pardale ka ilma negatiivse testi tõendita või arstitõendita. Eranditeks on alla 13-aastased lapsed ehk 12-aastased ja nooremad, töökohustusi täitvad kaubavedajad, transpordivahendite meeskonnaliikmed – sealhulgas meretöötajad –, lennukite meeskonnaliikmed ning tööle või töölt koju reisivad meeskonnaliikmed, Soome ühiskonna toimimiseks vajalike ametikohtade töötajad – näiteks arstid, õed, hooldajad.

Tallink soovitab reisijatel enne pileti ostmist vajadusel Soome ametkondadega kontakteeruda, veendumaks, et reisijal on riiki sisenemise õigus.

Soome reisimisel kehtivad ranged piirangud kuni 18. märtsini. Kõik reisijad võiksid riiki sisenemise õigust kontrollida enne pileti ostmist.

Tallinkile teadaolevalt on ilma saatekirjata võimalik tasulist koroonatesti teha näiteks Confido testimispunktis Nautica kaubanduskeskuses esmaspäevast pühapäevani kella 10–20.

Tallinki kogu info piiriületuse kohta alates 23. veebruarist:

Tallink Grupp teatas, et ettevõtte laevadega Tallinnast ja Stockholmist Soome reisijatelt hakatakse alates järgmisest teisipäevast, 23. veebruarist 2021 nõudma enne laevale minekut negatiivse koroonatesti tõendi või koroona läbipõdemist tõendava arstitõendi ettenäitamist. Ilma vastava tõendita reisijat pardale ei lubata. Uus reegel viiakse sisse lähtuvalt kõikidele Soome ja lähiriikide vahel opereerivatele laevafirmadele Soome Tervisameti poolt saadetud tungivat soovitust vastava reegli kehtestamiseks.

Uute reeglite järgi tuleb ettevõtte Tallinnast ja Stockholmist Soome suunduvate laevade reisijatel esitada klienditeenindajatele enne pardale minekut ning Soome saabudes Soome piirikontrolli või tervishoiuametnikele kas koroonatesti negatiivset tulemust tõendav dokument (test tehtud viimase 72 tunni jooksul) või arstitõend, mis kinnitab haiguse läbipõdemist (viimase kuue kuu jooksul).

Negatiivse testitulemuse dokument peab sisaldama järgnevat infot:

 • testitud isiku nimi,
 • info asutuse kohta, kus testimine läbi viidi,
 • testimise aeg (maksimaalselt 72 h enne pardale tulekut),
 • testi liik
 • testi tulemus (negatiivne)

Erandina ei nõuta testitulemuse või arstitõendi esitamist järgnevatelt isikutelt:

 • Alla 13-aastastelt lastelt (12. aastased ja nooremad);
 • Töökohustusi täitvatelt kaubavedajatelt;*
 • Transpordivahendite meeskonnaliikmetelt, sh meretöötajad ning tööle või töölt koju reisivatelt meeskonnaliikmetelt; *
 • Soome ühiskonna toimimiseks vajalike ametikohtade töötajatelt;*
 • Kruiisireisijatelt, kes sihtriigi sadamas laevast maha ei lähe.

„Oleme tänaseks juba ettevalmistused vastavate dokumentide kontrollimiseks teinud ning oleme valmis järgmisest teisipäevast uute reeglite rakendamist alustama. Teeme omalt poolt kõik selleks, et toetada nii Soome, kui ka meie teiste koduturgude, ametkondi viiruseleviku tõkestamisel. Loodame, et nende täiendavate sammude astumine ja lisanõuete kehtestamine laevafirmade poolt võimaldab omakorda Soome valitsusel leida võimalusi reisipiirangute leevendamiseks pärast 25. veebruari, eelkõige just pendelrändajatele ning parandada seeläbi mitmete perede olukorda, kelle töö- ja pereelu on jagatud mitme riigi vahel,“ lausus Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Negatiivne testitulemus ei muuda hetkel kehtivaid reisipiiranguid ja maale tuleku eeldusi. Kuni 18. märtsini 2021 kehtivad Soome Vabariiki reisimisele ranged piirangud ning riiki on lubatud siseneda vaid vältimatutel perekondlikel põhjustel ning ühiskonna toimimiseks vajalikel ametikohtadel töötavatel inimestel.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Millisel kujul esitatud koroonatesti tõendit aktsepteeritakse? Kas piisab elektroonsel kujul esitatud tõendist või tuleb esitada tõend paberkandjal?

Aktsepteeritavad on nii elektroonsel kujul kui ka paberkandjal esitatud tõendid. Oluline on, et tõendil oleks selgelt välja toodud tõendi saanud isiku nimi, testi tulemus, testimise kuupäev ja testimise läbiviinud asutuse info.

Millisel kujul arstitõendit aktsepteeritakse?

Koroonaviiruse läbipõdemist tõendaval arstitõendil peab samuti olema selgelt välja toodud isiku nimi, kellele tõend on antud, tõendi väljastamise kuupäev, tõendi väljastanud asutuse informatsioon. Tõend peab olema väljastatud viimase kuue kuu jooksul.

Kas koroonaviiruse vastu vaktsineerimise tõend on aktsepteeritav tõend negatiivse testitulemuse või arstitõendi asemel?

Kahjuks praegusel hetkel veel mitte. Soome Terviseameti suuniste kohaselt kehtivad praegusel hetkel vaktsineeritutele samasugused piirangud kui vaktsineerimata inimestele. WHO ja ECDC seisukoht on hetkel sama.

Milliste testide tulemused on tõendina aktsepteeritavad?

Aktsepteeritavad on järgmiste testide tulemused:

 • PCR test, tehtud maksimaalselt 72 tunni jooksul enne reisi
 • PCR kiirtest, tehtud maksimaalselt 72 tunni jooksul enne reisi
 • LAMP test, tehtud maksimaalselt 72 tunni jooksul enne reisi
 • Antigeeni test, tehtud maksimaalselt 72 tunni jooksul enne reisi
 • Antigeeni kiirtest, tehtud maksimaalselt 72 tunni jooksul enne reisi

Kellelt negatiivse testi tõendit ega arstitõendit ei nõuta?

Vastavalt Soome valitsuse poolt kehtestatud reisipiirangute eranditele ning Soome Terviseameti tõendite kontrollimise soovituste eranditele, ei nõuta enne laevale minekut negatiivse testi tõendit ega arstitõendit järgmistelt reisijatelt:

 • Alla 13-aastastelt lastelt (12. aastased ja nooremad);
 • Töökohustusi täitvatelt kaubavedajatelt;*
 • Transpordivahendite meeskonnaliikmetelt, sh meretöötajad ning tööle või töölt koju reisivatelt meeskonnaliikmetelt; *
 • Soome ühiskonna toimimiseks vajalike ametikohtade töötajatelt;*
 • Kruiisireisijatelt, kes sihtriigi sadamas laevast maha ei lähe.

Kas ma saan Tallinna Sadamas enne laevaleminekut vajadusel koroonatesti teha?

Ilma saatekirjata tasulist koroonatesti on võimalik teha näiteks Confido testimispunktis Nautica kaubanduskeskuses, Ahtri 9 esmaspäevast pühapäevani kell 10.00-20.00

* Antud erandid piiranguteta Soome sisenemiseks on kehtestatud vastavalt Soome Vabariigi valitsuse 22. jaanuari 2021 otsusele.

Lisainfo Soome Terviseameti soovituse kohta: https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/thl-suosittelee-negatiivisen-koronatestitodistuksen-edellyttamista-suomeen-tulevilta

Kommentaarid
(Külastatud 7,734 korda, 1 külastust täna)