Soomes jõustub nakkushaiguste seaduse muudatus – võimaldab seada piiranguid eraettevõtete tegevusele

Soomes jõustub alates esmaspäevast, 22. veebruarist nakkushaiguste seaduse ajutine muudatus, mis võimaldab ametivõimudel seada piiranguid eraettevõtete tegevusele. Seadusemuudatus on jõus vähemalt 30. juunini 2021.

Seaduse kohaselt võib ametiasutus kehtestada piirkondlikke piiranguid äri- ja vabaaja tegevustele, kui see on vajalik epideemia leviku tõkestamiseks. Kohustused ja piirangud põhinevad inimeste vahelise füüsilise kontakti vältimisel.

Karmimad piirangud võetakse astmeliselt kasutusele, kui koroona olukord halveneb

Meetmed on jaotatud vastavalt hübriidstrateegia tegevuskavale, nii et kohustusi ja piiranguid saab karmistada, kui varasemad meetmed ei ole piisavad.

Epideemia baastasandil on üldised hügieenimeetmed kohustuslikud kõigis klientide ja osalejate ruumides vastavalt seadusele. Kliendid või osalejad peavad saama käsi puhastada ja koristamine peab toimuma tõhusamalt. Lisaks tuleks klientidele ja osalejatele anda juhised nakkuste leviku tõkestamiseks.

Kiire uute nakatumiste lisandumise faasis võib ametiasutus teha piirkondliku otsuse, et tegevus peab olema korraldatud nii, et lähikontakte ei tekiks. Kaupleja saab valida viisi, mis sobib kõige paremini tema enda tegevusega, nii et klientide vahelisi lähikontakte vältida. Tegevused võivad hõlmata erinevaid ruumikorraldusi, ajakavasid või alternatiivina klientide arvu piiramist. Kiire nakatumiste lisandumise faasis võib Soome transpordi- ja kommunikatsiooniameti otsusega piirata ka reisijate arvu maksimaalselt pooleni tavapärasest.

Nakkuse ulatusliku leviku faasis võib omavalitsus või piirkondlik valitsusasutus kaheks nädalaks sulgeda äri- või muu tegevuse ruumid, mis on mõeldud klientide ja osalejate kasutamiseks. Sulgemist võib kohaldada ainult seaduses määratletud ruumide suhtes, kui on olemas konkreetne oht märkimisväärsete nakkuseahelate tekkeks. Nende rajatiste hulka kuuluvad sise- ja välispordirajatised, avalikud saunad ja basseinid, tantsupaigad, lõbustuspargid, sisemised mängupargid ja üldkasutatavad ruumid kaubanduskeskustes. Seadust ei kohaldata era- ja pereelu tegevuste suhtes.

Muutused isolatsiooni ja info saamise korralduses

Muutused on seotud näiteks isolatsiooni puudutava regulatsiooniga. Edaspidi on isolatsioon võimalik kehtestada ka mujal kui tervishoiuasutuses, näiteks inimese enda kodus.

Lisaks on täpsustatud seadust, mis käsitleb asutuse juurdepääsuõigust teabele ja ametialasele abile.

Muutused võetakse arvesse koroona-vastase hübriidstrateegia kavas

Sotsiaal- ja terviseministeerium uuendab hübriidstrateegia tegevuskava, et võtta arvesse uued võimalused epideemia eri etappides. Ministeerium suunab ja toetab ka piirkondade nakkushaiguste ametiasutusi nende volituste rakendamisel.

Kommentaarid
(Külastatud 1,856 korda, 1 külastust täna)