Soome valitsus tegi põhimõttelise otsuse, et hooajatööde jaoks kriitilise tööjõu sissepääs tagatakse – vaata, millised on varustuskindluse seisukohalt olulised ametid

Soome valitsus otsustas täna, 27. jaanuaril 2021 tagada varustuskindluse seisukohalt kriitilise tähtsusega tööjõu sisenemise 2021. aasta hooajal. Töö- ja majandusministeeriumil on kriitilise tähtsusega tööjõu loetelu, mis sisaldab ka hooajatööd põllumajanduses, metsanduses, aianduses ja kalanduses.

 • Hooajalise põllumajandustööjõu kindlustamine on väga oluline otsus. Selle põhimõttelise otsusega soovime tootjatele saata sõnumi, et nad saavad nagu tavaliselt kavandada oma hooajalist istutamist ja saagikoristust. See on ka meie riikliku varustuskindluse küsimus. Seetõttu on kriitilise tähtsusega, et hoolitseksime ka hooajatöötajate lubade väljastamise eest, märgib põllumajandus- ja metsandusminister Jari Leppä.

Valitsus jätkab järgmisel valitsuse nõupidamisel arutelu ohutu maaletuleku juhiste osas. Hooajatöötajate juhiseid ajakohastatakse vastavalt hübriidstrateegia muudatustele.

 • On oluline, et põllumajandusettevõtete terviseohutuse juhised oleksid kogu perioodi jooksul kooskõlas valitsuse hübriidstrateegiaga. Need peaksid olema ka selged ja hõlpsasti jälgitavad. Need juhised saadetakse tootjatele siis, kui oleme neid esimest korda valitsuses arutanud, lubab minister Leppä.

Siin on töö- ja majandusministeeriumis välja töötatud ametkondade hinnangul põhinevate ülesannete loetelu, mis on varustuskindluse seisukohalt vajalikud või teatud valdkonnas kriitilised:

1.Põllumajandus, aiandus, kalandus:

 • loomakasvatuseks ning loomade hooldamiseks ja tervishoiuks vajalik töö
 • vajalikud tööd taimekasvatuses avamaal ja kasvuhoonetes, sh. söödatootmine
 • kutseline kalapüük ja kalakasvatus
 • vältimatud tööd põllumajandusele ja aiandusele teenuseid pakkuvates
  ettevõtetes (nt toiduainete töötlemine, masinate remont jne)

2.Toidutööstuse hooldus

 • masinate ja seadmete paigaldamise, ülalpidamise ja hooldamisega seotud ülesanded
 • audiitorid ja sertifitseerijad, kes omavad tööstuse eri sektorites eriteadmisi

3.Energiasektori hooldus (mh tuuma- ja radiatsiooni turvalisus)

Energia (näiteks kaugküte, elekter, gaas (sh veeldatud gaas, maagaas), naftasaadused ja kodumaised kütused) jaotamine, edastamine ja tootmine) tegevused:

 • eriteadmisi vajavad paigaldus-, hooldus- ja remonditööd
  (sh iga-aastane ja seadmete hooldus ning esmatähtsa infrastruktuuri ehitamine)
 • spetsiaalset asjatundlikkust nõudvad testimis- ja proovitööd
 • kontrolli- ja inspekteerimistegevused, mis vajavad ülaltooduga seoses eriteadmisi
 • kütuse transpordiga seotud ülesanded energia tootmiseks

Eelkõige tuumaenergia valdkonnas järgmised ülesanded:

 • värske tuumakütuse vedu
 • tuumaelektrijaamade tankimine (iga-aastased seiskamised) ja sellega seotud kontrollid
  ja hooldusprotseduurid
 • tuumaelektrijaama kasutuselevõtmisega seotud ülesanded, näiteks süsteemirajatised,
  katsete lõpuleviimine, tankimine ja käivitamine
 • tuuma- ja kiirgusohutusega seotud kontrollülesanded

4.Laevaehitus

 • remondi- ning laevatehaste paigaldajate ja ekspertide olulised ülesanded
 • tarneahelat laiemalt mõjutavate süsteemide, seadmete ja tootmisliinide paigaldamise, kasutuselevõtmise, hooldamise ja auditeerimisega seotud ülesanded

5.Ehitus (mh veevarustus)

 • haiglaseadmete paigaldajad ja eksperdid
 • haigla elektrisüsteemide, hädaabiseadmete spetsialistid, automaatikasüsteemide hooldus ja teenindus, ekspertülesanded
 • kiireloomuline ja eriteadmisi vajav muu esmatähtsa infrastruktuuri hooldus: elekter, soojus, telekommunikatsioon, jäätmekäitlus
 • veevarustus (veevõtt, veepuhastus ja -jaotus ning kanalisatsioon), kiireloomuliste masinate ja seadmetega seotud tööde protsessi- ja süsteemispetsialistid, automaatikasüsteemide hooldus ja korrashoid
 • eriteadmisi vajavad ülesanded energiatootmisettevõtetes: paigaldus-, ehitus-, hooldus-, remondi- ja hooldustööd
 • erivedude ja eritõstevahendite kasutamisega seotud tööülesanded

6.Transport ja kommunikatsioon (mh piiriülene kaubavedu)

 • elektrooniliste sideteenuste ja sidevõrkude kättesaadavuse ja juurdepääsetavusega seotud spetsialiseeritud ülesanded
 • eriteadmisi vajavad ülesanded (mere-, õhu-, raudtee-, maanteetransport ja logistika), mis on seotud varustuskindluse ja väliskaubandusega seotud transpordi järjepidevusega
 • töötajad, kes töötavad eriteadmisi vajava kriitilise või muul viisil vajaliku infrastruktuuri juures
 • transporditeenuste tagamisega seotud eriteadmisi nõudvad ülesanded
 • transpordivõrkude ohutuse ja turvalisusega seotud eriteadmisi nõudvad ülesanded
 • ülesanded, mis nõuavad eriteadmisi meteoroloogiliste, merendus- ja kliimateenuste kättesaadavuse tagamisel

7.Keemiatööstus (mh plast ja kumm)

 • erioskusi nõudvad paigaldus-, plaanipärased hooldus- ja remonditööd
 • IT-süsteemide eriteadmisi nõudvad ülesanded (sh tootmise kontroll, automaatikasüsteemid)

8.Ravimitööstus ja meditsiinitehnoloogia

 • ülesanded, mis nõuavad eriteadmisi ravimite, laborite ning sotsiaal- ja tervishoiuseadmete hooldamisel ja parandamisel
 • uute seadmete paigaldamisel ja kasutamisel eriteadmisi nõudvad ülesanded
 • hooldus- ja remonditööd, mis nõuavad eriteadmisi haiglaseadmete osas (sealhulgas MRI / CT / Gamma kaamerad, patsiendimonitorid, keskjuhtimissüsteemid, hingamisaparaadid, anesteesiaseadmed, infosüsteemid, kardioloogilised seadmed, enneaegsete kapid ja ultraheliuuringute seadmed)

9.Metsasektor

 • metsa istutamise ja külvamise ülesanded, töö puukoolides

10.Metsatööstus

 • masinate ja seadmete paigaldamise, ülalpidamise ja hooldamisega seotud ülesanded

11.Rahandus

 • finantsturu kriitiliste infrastruktuuride, tootmise ja teenuste järjepidevuse tagamine

12.Ühiskonna toimimise seisukohalt kriitiliste ametkondade tegevuse turvamine

 • ülesanded, mis toetavad riigi ja munitsipaalsektori tegevust, mis on kriitilise tähtsusega avaliku võimu teostamiseks, kodanike heaoluks ja ühiskonna toimimiseks

13.Kaitsetööstus

 • erioskusi nõudvad paigaldus-, perioodilised hooldus- ja remonditööd
 • IT-süsteemidega seotud eriteadmisi nõudvad ülesanded (sh tootmise juhtimine ja automatiseerimisega seotud tööülesanded)
Kommentaarid
(Külastatud 2,332 korda, 1 külastust täna)