Eestis mõisteti pikaks ajaks vangi inimkaubitsejad, kes meelitasid ohvrid Soome tööle ja sundisid neid vägivalla ähvardusel varastama

Viru maakohus mõistis süüdi ja karistas vangistusega inimkaubandusega tegeleva grupi loonud Gevork Ovsipeani ja Samira Dementievat, kes meelitasid kannatanud Soome tööle, tegelikult aga sundisid neid vägivalla ähvardusel vargustele.

Süüdistuse kohaselt lõi Gevork Ovsepian koos Samira Dementieva, Ilja Sirotkini, Artjom Puškini  ja A.A.-ga hiljemalt 2019. aasta mai alguses inimkaubandusega tegeleva isikute grupi, mille eesmärgiks oli saada varalist kasu, kasutades ära inimkaubanduse ohvrite haavatavat seisundit. Ovsepian ja Dementieva meelitasid kannatanud Soome tööle, väites, et tegemist on ametliku tööga, mille sisuks on kauba vastuvõtt ja pakendamine ning töö laadijana.

Kahe töönädala eest lubati töötasu 700 eurot, samuti pidi olema elamine ja toitlustamine kindlustatud tööandja poolt. „Tegelikult kasutati aga kannatanute suhtes vägivalda ning sunniti neid Soomes poodidest varastama, kuni Soome politsei nad kinni pidas ja tagasi Eesti vabariiki saatis,“ edastas Viru maakohtu pressiesindaja Kristi Ehrlich.

Kannatanuid sunniti täitma neile vastumeelseid ülesandeid, ähvardati korduvalt jõhkra vägivalla kasutamisega nii nende endi kui ka nende pereliikmete suhtes. Varastatud kauba Eestisse toimetamise ja siit Venemaale toimetamise organiseerisid Dementieva ja Ovsepian. Lisaks puudutab süüdistus Ovsepiani poolt 2019. aasta suvel toime pandud väljapressimist kannatanu suhtes ning temalt vara omastamist sama aasta augustis.

Narva kohtumaja kohtuotsusega mõisteti Samira Dementieva süüdi inimkaubandusega tegelemise eest, mille eesmärgiks oli saada varalist kasu ning määrati talle karistuseks kuus aastat vangistust. Kohus tunnistas Dementieva süüdi veel suures ulatuses väljapressimise eest ja mõisteti talle karistuseks neli aastat vangistust. Liitkaristusena mõistis kohus Dementievale seitse aastat vangistust. Samuti mõisteti süüdi Gevork Ovsipeani inimkaubandusega tegemise eest, mille eesmärgiks oli saada varalist kasu ning määrati talle karistuseks kuus aastat vangistust.

Kohus tunnistas Ovsipeani süüdi veel väljapressimise eest ja mõisteti talle karistuseks kolm aastat vangistust. Liitkaristusena kohus mõistis Ovsipeanile seitse aastat vangistust. Kohus leidis põhjendatuks kohaldada tema suhtes lisakaristusena väljasaatmist Eestist koos Eesti vabariiki sissesõidukeeluga kümneks aastaks, kuna õiguslik alus Eestis viibimiseks puudub.

Kohus mõistis Ilja Sirotkini õigeks inimkaubandusega tegelemises, kuid tunnistas ta süüdi vägivalla eest õigusemõistmises osaleja vastu ning mõistis talle karistuseks kuus kuud vangistust tingimisi.

Kohus tunnistas Igor Toompere õigeks inimkaubandusega tegelemises, kuid tunnistas süüdi väljapressimises ning mõistis talle karistuseks neli aastat vangistust tingimisi. Kohus mõistis A.A. õigeks inimkaubandusega tegelemises, kuid ta tunnistati süüdi väljapressimise eest ja mõisteti karistuseks neli aastat vangistust tingimisi. Kohus mõistis Sergey Dementievi ja Artjom Puškini õigeks inimkaubandusega tegelemise eest.

Otsus pole veel jõustunud, selle saab edasi kaevata ringkonnakohtusse.

Kommentaarid
(Külastatud 843 korda, 1 külastust täna)