Koroona olukord Soomes: nakatumisi on jätkuvalt üle riigi väga palju

Koroonaviirusega nakatumisi tuvastatakse Soomes jätkuvalt väga palju ja haigus levib nüüd igal pool Soomes. Võimalik on epideemia olukorra järsk halvenemine kogu riigis. Novembri keskel alanud juhtumite arvu järsk suurenemine näib siiski tasanduvat. Alles lähinädalatel on näha, kuidas piirkondlikud piirangud ja soovitused mõjutavad haiguse olukorda.

Eelmise, 49. nädala jooksul (23.11.-6.12) teatati nakkushaiguste registrisse 3002 uuest juhtumist, mis on 132 võrra vähem kui varasemal nädalal. Uute juhtumite arv oli 54 juhtu 100 000 elaniku kohta, võrreldes varasema nädala 57 juhtumiga, edastavad sotsiaal- ja terviseministeerium ning terviseamet.

Viimase kahenädalase jälgimisperioodi (48. – 49. nädal) juhtumite koguarv oli 6136 uut juhtumit, mida on 1895 võrra rohkem kui kahel varasemal nädalal. Uute juhtude esinemissagedus oli 111 juhtu 100 000 elaniku kohta, võrreldes 77 juhtumiga sellele eelnenud kahe nädala jooksul.

Hinnanguline nakatumise määr on praegu 1,05–1,25 (tõenäosus 90 protsenti). Veerand uutest nakatumistest tuvastati inimestel, kes olid nakatumise ajal karantiinis.

Eelmisel, 49. nädalal analüüsiti päevas umbes 13 000 kuni 22 000 proovi. Positiivsete juhtumite osakaal testitud proovides oli umbes 2,3 protsenti.

Tõusuteel on eakate nakatumised ning haiglaravi vajavate patsientide arv

Suurem osa nakatumistest on jätkuvalt nooremates vanusegruppides ja tööealistel täiskasvanutel. 49. nädalal diagnoositi ligikaudu 50 protsenti kõigist juhtumitest alla 50-aastastel ja 40 protsenti juhtumitest alla 30-aastastel.

Üle 60-aastased inimesed moodustavad nüüd umbes 15 protsenti nakatunutest. Osakaal on nädalaga tõusnud kolme protsendipunkti võrra. Vanuse poolest oli üle 70-aastaste riskigruppi kuuluvate inimeste osakaal üle 8 protsendi. See on kolm protsendipunkti rohkem kui varasemal nädalal.

Haiglaravil oli 9.12. kokku 206 patsienti, kellest 27 olid intensiivravil. Hinnanguliselt on haigusest paranenud 20 000 inimest, mis on peaaegu 70 protsenti tuvastatud nakatumistest. Praeguseks on Soomes diagnoositud kokku 29 572 koronaviirusega nakatumist. Haigusega seotud surmade arv on viimastel nädalatel tõusnud: 9. detsembriks oli teatatud 433 surmast.

Nakatumise allikas on üha enamatel juhtudel teada ka Helsingi piirkonnas

Uute nakatumiste allikas tuvastati 49. nädalal Soomes umbes 60 protsendil juhtudest. Helsingi ja Uusimaa ravipiirkonnas (HUS) tuli nakkusallikas välja senisest sagedamini ehk enam kui pooltel juhtudel.

Ligikaudu pool diagnoositud nakatumistest olid kodus samas leibkonnas elavatel inimestel. Umbes 15 protsenti nakatusid tööl, umbes 2 protsenti toitlustusettevõtetes ja umbes 3 protsenti huvitegevuse käigus.

Ligikaudu 4 protsenti juhtudest tuvastati haridusasutustes ja umbes 1 protsent lasteaias. Omavalitsused on teatanud 4.12. andmed alg- ja keskhariduse asutustes nakkusega kokku puutunud 35 349 isiku kohta, kellest 446 (1,3 protsenti) olid nakatunud. Terviseamet on andmeid kogunud sügissemestri algusest peale.

Soovitused ja piirangud vähendavad ka massilisi kokkupuuteid nakkusega

Soomes on jätkuvalt palju massilisi kokkupuuteid nakkusega ja neist teatati 49. nädalal peaaegu igas ravipiirkonnas. Ligikaudu kolmandik massilistest kokkupuudetest olid Helsingi ja Uusimaa ravipiirkonnas. On oluline, et inimesed järgiksid piirkondlikke soovitusi ja piiranguid, et vähendada massilisi kokkupuuteid põhjustavaid olukordi.

Ligikaudu kümnendik massilistest kokkupuudetest olid sotsiaal- ja tervishoiuasutustes, umbes viiendik puhketegevuses ja umbes kolmandik haridusasutustes. Lasteaedades moodustas massiliste kokkupuudete arv umbes 16 protsenti. Lasteaedades ja haridusasutustes on aga massilised kokkupuuted toonud kaasa vaid mõned üksikud nakatumised. 6 protsenti kokkupuudetest olid erapidudel ja umbes 3 protsenti toitlustusasutustes.

Täna avaldatud epideemia seire aruanne ja ka varasemad aruanded on üleval terviseameti veebis: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaviruksen-seuranta

Kommentaarid
(Külastatud 402 korda, 1 külastust täna)