Koroona olukord Soomes: epideemia on muutunud väga kiiresti hullemaks

Soome sotsiaal- ja terviseministeerium ning terviseamet edastasid värske ülevaate, mille järgi on koroonaepideemia olukord Soomes kiiresti halvenenud. Viimase kahe nädala jooksul on haigusjuhtude arv ja esinemissagedus peaaegu kõigis piirkondades järsult kasvanud. Olukorrale tuleb reageerida kiiresti ja ennetavalt.

Selleks, et olukorra halvenemine peatada, on vaja haiguse tõrjeks piirkondades rakendada rohkem meetmeid ja piiranguid. Mitmel pool on juba meetmeid rakendatud. Soovituste ja piirangute mõju epideemia olukorrale on nähtav mõne nädalase hilinemisega.

Kogu epideemia jooksul on valdav osa nakatumistest diagnoositud Helsingi ja Uusimaa ravipiirkonnas (HUS). HUS-i piirkonna esinemissagedus püsis eelmisel, 48. nädalal stabiilselt kõrge. Nüüd on palju nakatumisi ka mujal riigis.

Esinemissagedus ja nakatumiste arv kasvavad igal pool

Eelmisel, 48. nädalal teatati nakkushaiguste registrisse 3023 uuest juhtumist, mida on 444 võrra enam kui varasemal nädalal. Uute juhtumite arv oli 55 juhtu 100 000 elaniku kohta, võrreldes varasema nädala 47 juhtumiga 100 000 elaniku kohta.

Juhtumite koguarv kahe viimase nädala jooksul oli 5620 uut juhtumit, mida on 2559 võrra enam kui 45.-46. nädalal. Uute juhtude esinemissagedus on eriti murettekitavalt suurenenud: viimase kahe nädala jooksul oli haigestumus 101 juhtu 100 000 elaniku kohta, võrreldes eelmise kahenädalase perioodi 55 juhtumiga 100 000 elaniku kohta.

Hinnanguline nakatuvusmäär on praegu 1,1-1,35 (tõenäosus 90 protsenti).

Ainult viiendik uutest nakatumistest avastati inimestel, kes olid nakatumise ajal karantiinis. Eelneval nädalal oli neid veerand, nädal enne seda kolmandik.

Eelmisel, 48. nädalal analüüsiti päevas umbes 13 000-23 000 proovi. Positiivsete proovide osakaal testitud proovides on viimastel nädalatel jätkuvalt tõusnud: 48. nädalal oli see osakaal umbes 2,7 protsenti.

Keskmiselt iga teise nakatumise allikas tuvastatakse

Üleriigiliselt tuvastati uute nakkuste allikas umbes pooltel juhtudel ja HUS-i piirkonnas umbes kolmandikul juhtudest.

Ligikaudu pool diagnoositud nakatumistest esines samas leibkonnas elavate inimeste seas ja umbes veerand töökohal. Huvitegevusega seotud nakatumine on veidi vähenenud, nüüd oli neid umbes 4 protsenti. Vaid paar protsenti nakatumistest oli seotud toidupoodidega.

Ligikaudu 5 protsenti nakatumistest esines haridusasutustes ja paar protsenti lasteaedades. Haridusasutustes on endiselt palju massilisi kokkupuuteid. Täpsemat teavet nende nakatumiste kohta kogutakse praegu koostöös omavalitsustega. Kogunenud andmete põhjal näib edasiste nakatumiste arv haridusasutustes olevat selgelt väiksem kui varem teatatud. Ainult üks protsent nakkusega kokku puutunud lastest või õpilastest nakatus ja ainult vähem kui 2 protsenti kokku puutunud kooli töötajatest.

Nakatumised on põhiliselt tööealiste täiskasvanute hulgas ja nooremates vanusegruppides

Nakatumiste vanuseline jaotus on viimase kolme nädala jooksul püsinud väga sarnane. Suurem osa nakatumistest diagnoositakse endiselt nooremates vanusegruppides ja tööealistel täiskasvanutel. 48. nädalal diagnoositi ligikaudu 50 protsenti kõigist juhtumitest alla 50-aastastel ja veidi alla 40 protsendi alla 30-aastastel.

Kuna epideemia olukord kiiresti halveneb, suureneb nakatumise oht vanemates vanusegruppides. Nende nakatumiste osakaal on kuu taguse ajaga võrreldes juba veidi tõusnud. 48. nädalal oli üle 60-aastaste osakaal umbes 12 protsenti ja üle 70-aastaste osakaal umbes 5 protsenti, samas kui näiteks 44. nädalal olid vastavad proportsioonid umbes 8 protsenti ja umbes 3 protsenti.

Haiglaravil oli 2. detsembri seisuga kokku 165 patsienti, kellest 21 olid intensiivis. Intensiivravi patsientide keskmine vanus on epideemia ajal jäänud samaks (57 aastat) ja 55 protsenti patsientidest on olnud alla 60-aastased.

Tervenenute arv on hinnanguliselt umbes 18 100, mis on umbes 70 protsenti tuvastatud nakatumistest. Praeguseks on Soomes diagnoositud kokku 25 882 koroonaviirusega nakatumist. On teatatud 408 haigusega seotud surmast.

Täna avaldatud epideemia seire aruanne ja ka varasemad aruanded on terviseameti veebis: Koronaviruksen seuranta.

Kommentaarid
(Külastatud 966 korda, 1 külastust täna)