Soome kaitsejõududes suurendatakse kaugtöö võimalusi

Soomes laienevad kaugtöö võimalused oluliselt nii kaitseministeeriumis kui ka kaitseväes.

Tulevikus saavad kõik kaitseministeeriumi töötajad ja töötajate grupid teha kaugtööd. Kaitseväes on võimalus ja kavatsus suurendada kaugtööd, et tulevikus saaks kaugtööd teha praeguse 40 protsendi asemel umbes 60 protsenti kaitseväe töötajatest.

Koostöös kaitseväega koostatud juhised põhinevad kaitseminister Antti Kaikkoneni novembris 2019 käivitatud uuringul asukohast sõltumatu töö suurendamisest kaitsejõududes ja koroona-aja kogemusest kaitsejõududes.

Uuringu kohaselt on kaugtöö positiivselt mõjutanud töötajate jaksu, tööindu ja üldiselt töö tegemist. Samuti on kaugtöö aidanud kaasa töö- ja eraelu ühitamisele.

  • Kaugtöö võimaluste laiendamine tähendab töötajale võimalusi paindlikumaks igapäevaseks pereeluks. Koroona aeg on näidanud, et kaugtöö võib positiivselt mõjutada töötajate võimekust, ütleb kaitseminister Antti Kaikkonen.

Kaitseministeerium koostas 1. novembril töötajatele uue kaugtööjuhendi, mis annab kõigile ministeeriumi töötajatele ulatuslikud kaugtööõigused. Juhised kehtivad ka koroonapandeemia järgsel ajal. Kaugtööd saab teha sõltumata asukohast (kodus, suvilas jms), kui töö tegemise koht ja tingimused vastavad kaitseministeeriumi turvalisuse ja konfidentsiaalsuse nõuetele.

Uuringu järgi on ka kaitseväes kaugtöö võimalused suured. Ligikaudu 60 protsenti kaitseväe ülesannetest on need, kus saab teha kaugtööd. Põhimõtteliselt saab kaugtööd edendada kõigis kaitseväe haldusüksustes. Kaugtöö juhtimine on jätkuvalt osa kaitseväe juhendajate koolitusest. Kaitsevägi ajakohastab oma olemasolevaid juhiseid pandeemiajärgsel perioodil 2021. aastal, tuginedes saadud kogemustele.

  • Ka edaspidi põhineb kaugtöö vabatahtlikul tööl, rõhutab kaitseminister Kaikkonen.

  • Loomulikult on kaitsejõududes ka selliseid ülesandeid, mida ei saa kaugtööga täita, näiteks valmisolek, luure ja olukorrateadlikkus, ajateenijate ja reservväelaste väljaõpe, samuti teiste ametivõimude toetamine ja sõjaline kriisireguleerimine.

Kaitsejõududes jälgitakse jätkuvalt töötajate kaugtöö kogemusi ning hinnatakse kaugtöö pikaajalist mõju personalile, tööga rahulolule ja töö tulemuslikkusele.

Kommentaarid
(Külastatud 75 korda, 1 külastust täna)