KUUM: Soome valitsus pikendas piiriületuse piiranguid 13. detsembrini

Soome valitsus otsustas täna, 19. novembril, et piiriületuse piiranguid pikendatakse kuni 13. detsembrini 2020. Epideemia kiire nakatumiste kasvu faas jätkub ning erinevused Soome ja muu Euroopa vahel on suured. Seetõttu ei ole piirangute leevendamine õigustatud enne, kui ettevalmistatavad kompenseerivad meetmed on piisavalt kättesaadavad.

Otsuses kohaldatakse nakatumiste määra 25 uut juhtumit 100 000 inimese kohta viimase 14 päeva jooksul. See kehtib nii Schengeni riikide, mitte-Schengeni riikide kui Ühendkuningriigi kohta.

ELi-siseses piiriületuses muudatusi pole

Sisepiiriliiklus tähendab liikumist Soome ja teiste Schengeni alasse kuuluvate riikide vahel. Sisenemispiiranguid kohaldatakse liikumise suhtes Soome ja Belgia, Eesti, Hispaania, Hollandi, Islandi, Itaalia, Austria, Kreeka, Läti, Liechtensteini, Leedu, Luksemburgi, Malta, Norra, Portugali, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Šveitsi, Taani, Tšehhi Vabariigi ja Ungari vahel, välja arvatud mõned erandid.

Igapäevane liikumine Soome ja Rootsi vahelisel maismaapiiril piirikogukondade vahel on siiski võimalik. Soome-Norra maismaapiiril on võimalik tööalane pendelränne või muu vajalik liikumine. Lisaks saab Soomes tööl käia Rootsist ja Eestist ilma vabatahtliku 10-päevase karantiinita. Samuti ei ole piiratud hobilaevadega ELi ja Schengeni riikidest Soome sõitmine.

Kui ülalnimetatud erandid välja arvata, on sisepiiridel sisenemine lubatud ainult tagasiteel Soome, transiitliikluses, ärireisidel ja muudel vajalikel põhjustel. Tulijatele soovitatakse 10 päeva pikkust vabatahtlikku karantiini, mida saab soovi korral lühendada kahe vabatahtliku koroonatestiga.

Välispiiril väiksed muutused

Välispiiriliiklus tähendab liikumist Soome ja Schengeni-väliste riikide vahel. Alates 23. novembrist taastatakse Uruguai kodanikele välispiiriliikluse piirangud Uruguayst Soome sisenemisel. 5. novembri otsusega võrreldes rohkem muudatusi ei tehtud.

Vatikanist on juba kaotatud sissesõidupiirangud tulekuks Soome ning Soome ja Austraalia, Jaapani, Rwanda, Lõuna-Korea, Singapuri, Tai ja Uus-Meremaa vahel nende riikide elanike jaoks .

Piirangud kaotatakse ka Soome reisivatele Hiina, Hongkongi ja Macao erihalduspiirkondade elanikele tingimusel, et ELi nõukogu leiab, et vastastikuse suhtluse põhimõte on piisav.

Järgmistest Euroopa riikidest võib endiselt tulla Soome ärilistel või muudel vajalikel põhjustel: Andorra, Bulgaaria, Iirimaa, Horvaatia, Küpros, Monaco, Rumeenia, San Marino ja Ühendkuningriik. Nendest riikidest on sisenemise piirangud samaväärsed sisepiiri piirangutega. Tulijatele on soovitatav vabatahtlik karantiin 10 päevaks.

Teiste väljaspool Schengeni ala asuvate riikide osas võimaldavad sissesõidupiirangud tagasiteed ainult Soome ja teistesse ELi ja Schengeni riikidesse, transiitliiklust Helsingi-Vantaa lennujaamas ja muud vajalikku liikumist. Lisaks on tulijatele soovitatav 10 päeva vabatahtlikku karantiini, mida saab soovi korral lühendada kahe vabatahtliku koroonatestiga.

Soome valitsus soovitab jätkuvalt vältida tarbetut reisimist ohustatud piirkondadesse

Põhiseaduse kohaselt on Soome kodanikul ja Soomes elaval isikul alati õigus Soome tagasi pöörduda ning igal inimesel on õigus Soomest lahkuda, kui ta seda soovib, välja arvatud juhul, kui see õigus on seadusega piiratud. Valitsus soovitab siiski jätkuvalt vältida tarbetut reisimist, välja arvatud riikidesse, mille puhul sisenemispiirangud on tühistatud.

Reisile lahkuv isik peab ise kindlaks tegema sihtriigis kehtivad riiki sisenemise ja karantiini eeskirjad ning arvestama Soome naasmisel karantiini ja testimise soovitustega.

Kommentaarid
(Külastatud 4,000 korda, 1 külastust täna)