Soome lasteaedade töötajatele pannakse kohustus teatada lapsi puudutavatest ohtudest

Alates 2021. aasta augustist tahetakse panna Soome lasteaedade töötajatele kohustus teavitada lapsi puudutavatest ohtudest. Samal ajal täiendatakse seadust töötajate hulga määramisega. Haridus- ja kultuuriministeerium on saatnud vastava valitsuse eelnõu ettepanekute tegemise voorule, mis kestab 18. novembrini 2020.

Kui lasteaia töötaja märkab või saab teada last puudutavast ohust, peab ta viivitamatult teavitama lasteaias vastutavat isikut, et probleemidele saaks kiiresti reageerida. Teatamine ei kahjusta teavitajat.

Eesmärk on parandada lasteaia töötajate võimalusi väikelapsi puudutavate ebakõlade või ohtude kõrvaldamiseks, et neist saaks kiiresti teada ja probleemid saaks juba eos lahendada. Teatamiskohustust kohaldatakse nii avalikule kui ka eraomandis lasteaiale.

Töötajate teavitamiskohustus ei ole neile pandud lisakohustus, vaid on ennetav meede. Lasteaia teenuse pakkujad on edaspidi kohustatud hoolitsema puuduste kõrvaldamise eest.

Töötajate piisav arv on üks alushariduse kvaliteedi tagatisi. 2018. aastal eeldas parlament seoses alushariduse seaduse vastuvõtmisega, et „edaspidi jälgitakse ja hinnatakse lasteaia töötajate arvust kõrvalekaldumist käsitleva sätte efektiivsust ja mõju“. Alushariduse seaduse muutmise ettepanek täpsustab, et seaduse 35. paragrahvis toodud töötajate suhtarvudest ei ole lubatud töötajate puudumise tõttu kõrvale kalduda.

Seadus peaks jõustuma 1. augustil 2021. aastal.

Kommentaarid
(Külastatud 271 korda, 1 külastust täna)