Üllatav avastus: Soome lastekodudes piiratakse laste koolis käimist

Soome lastekodude tegevuse uurimise käigus selgus, et seal piiratakse laste koolis käimist. Koolis käimise keelamist põhjendatakse vajadusega lapsi karistada, kuna koolis käivaid lapsi on raske kontrollida. Samas on see kummaline, sest paljud lapsed on sattunud lastekodusse just põhjusel, et pole koolis käinud.

Seaduse järgi tuleb laste liikumise piiramiseks teha ametlik otsus. Tegelikkuses aga kasutatakse liikumise piiramist karistusena, vahendab Helsingin Sanomat.

Soome õiguskantsler on asunud seiskohale, et koolis käimine on lapse jaoks võõrandamatu õigus. Põhjus, miks laps lastekodusse satub, võib olla just asjaolu, et laps pole koolis käinud. Kui lapsel keelata koolis käimine, kaotab koolikohustus oma mõtte.

Laste liikumise piiramine tuli välja õiguskantsleri büroo kontrollkäikude ajal lastekodudesse aastail 2016-2018.

Selgus ka see, et laste liikumisvabaduse piiramiseks ei tehtud lastekodudes otsuseid, seda kasutatakse lihtsalt ühe karistuse viisina. Põhjuseks võib olla asjaolu, et lastekodu töötajatel pole vastavaid teadmisi, kogemust ja ettevalmistust.

Liikumisvabaduse piiramisega koos takistatakse lastel ühenduse pidamist lähedastega. Puudusi on rohkem neis kohtades, kus on koos palju raskesti kasvatatavaid lapsi nagu kooli- ja noortekodud.

Lapsel peab olema õigus tema liikumisvabadust piiravaid otsuseid vaidlustada. Lapse enda juhendajad peavad last selles osas abistama. Tegelikkuses aga lapsed paljudel juhtudel sellist abi ei saa. Põhjus on selles, et sotsiaaltöötajad peavad tegelema nii paljude lastega, et neil ei jää selleks aega.

See omakorda, et lapsi otsustest ei teavitata ja neil ei lasta otsuseid vaidlustada, viib olukorrani, kus laps ei usalda ametivõimusid. Lapsed hakkavad arvama, et nende suhtes ollakse ebaõiglased.

Osa lapsi teavad oma õiguseid ja oskavad ise vaidlustada, osa aga polegi teadlikud, et neil on selleks õigus. Soomes on erinevused asutuste vahel väga suured: osades kohtades arutatakse lastega kõik asjad läbi, teistes ei räägita lastele mitte midagi.

Õiguskantsleri asetäitja on nüüd andnud omavalitsustele ja lastekodudele juhised, kuidas laste õigused peavad olema tagatud. Nõuete täitmist kontrollitakse uute meetoditega.

Sijoitettujen lasten liikkumista ja yhteydenpitoa rajoitetaan laittomasti lastenkodeissa, paljastui yllätystarkastuksissa

Pohjanmaalla sijaitsevassa lastenkodissa lapsia ei päästetty kouluun, sillä heidän liikkumistaan oli rajoitettu rangaistuksena lastenkodin sääntöjen rikkomisesta. Koulun käynnin kieltämistä perusteltiin sillä, että rangaistuksen noudattamista ei voida valvoa koulumatkoilla. Tämä ei kuitenkaan riitä perusteeksi koulunkäynnin rajoittamiselle, linjaa eduskunnan apulaisoikeusasiamies. “Lapsella on ehdoton oikeus saada opetusta.

Kommentaarid
(Külastatud 622 korda, 1 külastust täna)