Soomes kahtlustatakse õpetajat laste seksuaalses väärkohtlemises

Soomes kahtlustatakse Satakunta maakonnas elavat algklasside õpetajat lastevastastes seksuaalkuritegudes. Prokurör on esitanud mehele süüdistuse lapse seksuaalses väärkohtlemises ja ametikohustuste rikkumises.

Kokku on kuus episoodi. Need olid 2020. õppeaasta algusest kuni lõpuni ehk 2021. aasta suveni. Juhtumite kestus oli umbes kuust ajast kuni terve õppeaastani, vahendab Iltalehti.

Viiekümnendates eluaastates mees annab sügisel Satakunta kohtus süüdistuste osas aru.

Prokurör tegi juhtumitega seoses kaks otsust jätta süüdistus esitamata tõendite puudumise tõttu. Need puudutasid samuti lapse seksuaalset väärkohtlemist ja ametikohustuste rikkumist ning ebaseaduslikke ähvardusi. Viimases kahtlustati õpetajat algkooliealise lapse tapmisega ähvardamises.

Õpetaja süüdistusi omaks ei võta. Ta ütles, et tema õpetamisstiil on pingevaba, kuid sellist tegevust nagu ähvardus ei lubaks ta ka nalja pärast.

Kannatanute ja tunnistajate sõnul on õpetaja käitumine õpilaste suhtes olnud üldiselt asjalik, kuid kohati on tal esinenud liialdusi, sealhulgas mõtlematut kõnepruuki ja sõnavalikut.

Eeluurimisel selgus, et õpetaja võib-olla rääkis õpilasele midagi tema pihta tulistamise kohta. Siiski ei peetud seda otseseks ohuks.

Prokurör leiab, et väide 8-9-aastase õpilase pihta tulistamise kohta on põhimõtteliselt ebaoluline ja seda võib vaadata kui õpilase turvalise õpikeskkonna rikkumist. Teisalt võis tulistamisega seotud sõnavalik olla pigem distsiplineerimine või mõtlematu väljendus kui tegelik ähvardus.

Prokurör otsustas, et asjas puuduvad tõendid selle kohta, et õpetajat saaks süüdistada ebaseaduslikus ähvardamises või ametikohustuse rikkumises.

Antud õpetaja käitumine oli olnud koolis kohatu juba enne uusi kuriteokahtlustusi. Mees on käesoleva aasta alguses süüdi mõistetud kolleegi su haavamises. Kohtuotsus tuli selle kohta, kui õpetaja läks kooli koridoris kolleegi juurde, tegi tema rindade ees pigistava žesti ja ütles „tööt tööt”.

Kahe õpetaja suhetest oli ka varem juttu olnud. Direktori sõnul oli ta pidanud süüdimõistetud õpetaja tegemistesse paar korda sekkuma. Juhtumeid oli nii õpetaja ja kannatanute vahel kui ka kolleegidega. Lisaks oli kokku lepitud, et väljaspool tööaega kolleegidele sõnumeid ei saadeta, kuna see tekitas segadust.

Au haavamises süüdi mõistetud õpetaja iseloomustas end kui „huumorimeest” ja ütles, et kasutab õppetöös palju olustikukomöödiat, mille eest on ta saanud kiidusõnu. Kultuurišokki koges ta pärast sellesse kooli tööle minekut, kuna õpetajad suhtlesid omavahel üllatavalt vähe ja vahetunni kultuur õpetajate toas puudus peaaegu täielikult.

Mehe sõnul oli süüdistuses kirjeldatud olukorra puhul tegemist möödarääkimisega, mida seostati ka väljendiga „tööt tööt”.

Kohus arutas õpetaja ja kolleegi suhtlust ja kohtumisi ka muul viisil. Seaduse järgi ei ole kallistamine ja lähedus, samuti verbaalne kontakt tööajal või väljaspool tööaega naisõpetajat tahtlikult alandav.

Satakunta kohus mõistis 16. veebruaril 2022 õpetajale au haavamise eest rahalise karistuse 30 päevamäära ulastuses. See teeb tema sissetulekut arvestades 180 eurot.

Mees mõisteti 2018. aastal süüdi joobes juhtimises raskendavatel asjaoludel. Mees sõitis keset suvepäeva purjuspäi üle 2,2-promillises joobes. Sõit lõppes sellega, et ta sõitis teelt välja kraavi.

Kommentaarid
(Külastatud 417 korda, 1 külastust täna)