Soomes muudeti piirivalve seadust, mis võimaldab piiriületuse sulgeda

Soomes saab edasipidi koondada varjupaigataotluste vastuvõtmise eraldi määratletud piiripunktidesse Soome riigipiiril. Piirivalveseaduse muudatustega valmistutakse muu hulgas rännet ära kasutavaks hübriidmõjutamiseks. Soome president kinnitas seadusemuudatused täna reedel, 8. juulil. Seadus jõustub 15. juulil 2022.

Valitsus võib otsustada varjupaigataotluste koondamise, kui see on vajalik avaliku korra, riigi julgeoleku või rahvatervise tõsise ohu tõrjumiseks. Sellised olukorrad võivad olla erakordselt suur immigrantide arv lühikese aja jooksul või rände ärakasutamise teise riigi või mõne muu üksuse poolt.

Piiriturvalisust parandatakse tõkete ning eraomandi ajutise loovutamisega

Piirivalveseadusesse lisatakse täiendavad sätted piiritsooni tõkete rajamise kohta. Tõkete, näiteks piirdeaedade ehitamisega soovitakse olla paremini valmis erinevateks piiriturvalisust ohustavateks ohtudeks. Määrus hõlmab ka vajalike juurdepääsuteede ja teede rajamist, puude ja muu taimestiku eemaldamist ning vajalikke pinnase- ja hüdrotöid.

Lisaks vajab edaspidi luba piirivalve patrullitegevust takistavate hoonete, piirdeaedade jms rajatiste ehitus ning muu piiriturvalisust puudutav vajalik tegevus. Piirivalveseadus lisab ka sätte vara ajutise loovutamise ja piirivalvele teenuse osutamise kohta hüvitise eest.

Soome valmistub hübriidmõjutamiseks nii lühikeses kui pikas perspektiivis

Soome tugevdab oma piiriturvalisust ka muude seadusandlike muudatustega. Samaaegselt piirivalveseaduse muudatusega jõustub justiitsministeeriumis koostatud eriolukorra seaduse uuendus. Muudatused uuendavad eriolukorra seadust erinevate hübriidohtude puhuks.

Parlament kaalub ka välismaalaste seaduse muutmist, mis puudutab piirimenetlust. Piirimenetluses saab arvatavalt alusetu varjupaigataotluse kiiresti menetleda otse piiril või selle lähiümbruses. See takistab taotlejatel Soome piires või mujale EL-i riikidesse liikumist.

Valitsuse praeguses julgeolekukeskkonna muutuse raportis on kirjas, et Soome peab valmistuma lühemas ja pikemas perspektiivis erakordsete, laiaulatuslike ja mitmekülgsete hübriidmõjutusvahendite kasutamiseks. Rännet ära kasutavaks hübriidmõjuks saab valmis olla vastava seadusandluse ja ametiasutustele antud volitustega ennetavalt ja häirivate olukordade ajal.

Kommentaarid
(Külastatud 435 korda, 1 külastust täna)