Soome justiitsminister: Sõjakurjategijad tuleb võtta vastutusele

  • Ukrainas sõjakuritegude kohta tõendite kogumine on väga oluline. Selleks on vaja koordineeritud rahvusvahelist koostööd. Need kohutavad kuriteod tuleb viivitamatult lõpetada ja nende toimepanijad vastutusele võtta, rõhutas justiitsminister Anna-Maja Henriksson täna Prahas. EL-i riikide justiitsministrid kohtusid EL-i eesistujamaa Tšehhi mitteametlikul ministrite kohtumisel.

Justiitsministrid arutasid kohtumisel Ukraina sõjakuritegude kohta tõendite kogumist ja säilitamist ning sellega seotud koostöö tõhustamist. Arutelul osalesid ka Eurojusti, Euroopa Prokuratuuri (EPPO) ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) esindajad.

Rahvusvaheline Kriminaalkohus alustas Ukrainas toime pandud sõjakuritegude uurimist. Eurojust seevastu koordineerib EL-i liikmesriikides algatatud sõjakuritegude uurimist. Juunis jõustunud Eurojusti määruse muudatus parandab Eurojusti tegevusvõimalusi sõjakuritegudega seotud tõendite säilitamiseks, analüüsimiseks ja jagamiseks. Lisaks on Ukraina võimud algatanud arvukalt Venemaa rünnakuga seotud sõjakuritegude uurimisi.

  • Oluline on, et kõik olemasolevad tõendid kogutaks kriminaalmenetluse jaoks võimalikult kiiresti kokku. Eurojustil ja teistel ELi agentuuridel on siin liikmesriikide tegevuse toetamisel võtmeroll. Henriksson ütles, et ka tihedam koostöö Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ja koordineerimise tõhustamine on väga kasulik.

Justiitsministrid arutasid laiemalt ka elektroonilise andmevahetuse võimalusi kriminaalõigusalases koostöös EL-i väliste riikidega. Arutelul osalesid Ukraina, Moldova ja Gruusia esindajad.

Lisaks arutasid ministrid kohtumisel muu hulgas haavatavas olukorras olevate täiskasvanute kodanikukaitset. Haavatavad täiskasvanud on isikud, kellel võib vanuse või puude tõttu olla raske oma õiguste eest sista ja neile ligi pääseda. Kohtumise teemaks oli ka EL kuriteoohvrite õiguste määrus ja selle väljatöötamine.

Henriksson kohtus justiitsvolinik Didier Reyndersiga, kellega Henriksson arutas muuhulgas õigusriigi küsimusi ja Euroopa Liidu aktuaalseid õigusloomeprojekte justiitsvaldkonnas. Henriksson arutas neid teemasid ka Rumeenia justiitsministri Cătălin Predoiu ning Hollandi justiits- ja julgeolekuministri Franc Weerwindiga.

Kommentaarid
(Külastatud 253 korda, 1 külastust täna)