Päris kole: ligi 25 000 inimese fekaalid lastakse igapäevaselt Läänemerre, kuigi need saaks sadamates tasuta ära anda

Kaubalaevad võivad oma reovee lasta täiesti seaduslikult merre. Maailma kõige saastunumasse merre Läänemerre lastakse igapäevaselt ligi 25 000 inimese fekaalid.

Länemerel esineb palju mürgist sinivetikat. See tekib lämmastiku ja fosfori sattumisel vette. Neid aineid satub vette põllu- ja metsamajanduse tulemusel, aga ka tööstuse ja kodumajapidamiste kanalisatsioonist, samuti laevadest, vahendab Yle.

Läänemerel seilab iga päev ligi 2000 kaubalaeva, mille 25 000 meeskonnaliikme reovesi lastakse suures osas merre. See on täiesti seaduslik tegevus. Kui sadamas saaks reovee tasuta ära anda, kasutatakse seda võimalust üliharva.

Kaubalaevad tohivad oma reovee merre lasta 20 kilomeetri kaugusel rannikust. Kui aga laeval on kolibaktereid eemaldav veepuhastusseade, või reovee lasta merre ka kalda ääres.

Paljudel kaubalaevadel poole võimalik reovett eraldi koguda, kuna selleks pole ette nähtud mahuteid.

Meresõitjate jaoks on meri olnud muu hulgas prügikast, aga see suhtumine on muutumas. Samas on paljud laevad ehitatud nii, et reovesi läheb otse merre. Paljud laevafirmad pole teadlikud, et Läänemere sadamates saab reovee tasuta ära anda. Samas on see kulukas, sest sadamas tuleb seisuaja eest maksta. Suure laeva seisuaeg võib olla tuhandeid eurosid tunnis.

Olukorda saaks lahendada kahel moel: kas laevafirmad annavad heitvee vabatahtlikult eraldi ära või seda sunnitakse tegema. Seaduste muutmine nõuab aga kõigi Läänereme-äärsete riikide nõusolekut. Viimasel ajal pole koostöö Venemaaga olnud eriti tulemuslik.

Praegu uuritakse, kui palju Läänemerre koguseliselt reovett lastakse. Selle põhjal otsustatakse, kas reovee laskmist merre peaks piirama.

Läänemere olukorda peetakse praegu paremaks kui 1980ndatel aastatel. Merre sattuva fosfori hulka on 40 aastaga suudetud vähendada 60 protsenti. Seetõttu võiks Läänemeri varsti vabaneda maailma kõige saastunuma mere tiitlist.

Eri saasteainete sattumist Läänemerre on vähendatud, aga varasemate aastate taak annab veel tunda. Läänemere olukorra muudab keerukamaks see, et see on nagu suletud bassein: kõik, mis sinna visatakse, jääb sinna pikaks ajaks.

Kommentaarid
(Külastatud 1,154 korda, 1 külastust täna)