Soome piirkondlikel valimistel saab hääletada ka õues

Veebilehel Vaalit.fi on avaldatud piirkondlike valimiste eelhääletuse tarbeks õues asuvate valimisjaoskondade nimekiri. Piirkondlike valimiste eelhääletamise perioodil teenindavad kõik valimisjaoskonnad kõigi piirkondade hääleõiguslikke isikuid.

Kokku on õues hääletamise jaoskonnad avanud 29 omavalitsust. Infot valimisjaoskondade kohta leiab veebilehelt vaalit.fi.

Kui valija on valimispäeval karantiinis või arsti määratud isolatsioonis, võib ta hääletada valimisjaoskonna hoovis, helistades valimisametkonda. Valimisametkonna telefoninumbri leiab jaoskonna sisehoovis olevalt plakatilt.

Piirkondlikel valimistel saab hääletada kas eelhääletamise perioodil 12.–18.01.2022 või valimispäeval 23. jaanuaril 2022. Eelhääletamise ajal saab hääletada ükskõik millises eelhääletamise kohas. Valimispäeval saab hääletada ainult hääleõiguslikule isikule saadetud hääleõiguse teates märgitud kohas.

Kui hääleõiguslik isik on märkinud, et saab ametlikud teated elektrooniliselt, on saadetud teatis hääleõiguse kohta Suomi.fi teenusesse.

Piirkondlikel valimistel saavad hääletada kõik need, kes saavad hääletada kohalikel valimistel. Erand on ainult Helsingi, kus ei looda eraldi piirkonda.

Kommentaarid
(Külastatud 122 korda, 1 külastust täna)