Soomes toimuvad 23. jaanuaril esimesed piirkondlikud valimised

Soome esimesed piirkondlikud valimised toimuvad pühapäeval, 23. jaanuaril 2022. Valimistel valitakse piirkondlikud volikogud 21 hoolekandepiirkonnale. Piirkondlike volikogude volitused algavad 1. märtsil 2022 ja lõppevad 31. mail 2025.

Eelhääletamise aeg on 12.-18.01.2022 Soomes ja 12.-15.01.2022 välismaal. Paljudes välisriikide eelhääletamise jaoskondades on hääletamise periood sellest lühem.

Piirkondlikel valimistel saab hääletada enda hoolekandepiirkonna kandidaatide poolt. Helsingi elanikud piirkondlikel valimistel ei hääleta, sest linn jääb Helsingis sotsiaal- ja tervishoiuteenuste ning päästeteenuste korraldamise eest ka edaspidi vastutama ning Helsingi ei moodusta hoolekandepiirkonda.

Seni on sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja pääste korraldamine olnud omavalitsuste ülesanne. Edaspidi jäävad need ülesanded hoolekandepiirkondade õlule. Hoolekandepiirkonnal on omavalitsus ning kõrgeimat otsustusõigust piirkonna küsimustes teostab piirkondlik volikogu.

Kandidaatide taotlusi saab jätta kuni 14. detsembrini kell 16

Kandidaatide taotlused esitatakse piirkondlikele valimiskomisjonidele 14. detsembril kella 16-ks. Piirkondlikud valimiskomisjonid vaatavad taotlused läbi ja kinnitavad ülesseadmise 23. detsembril. Kandidaatide info ja kandidaatide numbrid avaldatakse 23. detsembri õhtul kodulehel vaalit.fi.

Valimiste korraldamisel võetakse arvesse koroonaepideemia olukorda

Piirkondlikud valimised toimuvad 2022. aasta jaanuaris epideemiaga seotud korraldusega. Justiitsministeerium ning terviseamet arvestavad piirkondlike valimiste korraldamisel epideemiaolukorra kujunemisega. Terviseameti hinnangul on hääletamine madala ohuga tegevus.

Justiitsministeerium ja terviseamet on koos välja töötanud juhtnöörid valimisorganitele, kuidas koroonaperioodil valimisi ohutult läbi viia. Vajadusel järgige kohalike tervishoiuasutuste antud üksikasjalikke juhiseid.

Veebileht vaalit.fi annab valijatele juhiseid hääletamise terviseohutuse kohta koroona perioodil. Oluline on näomaski ja käte desovahendi kasutamine, samuti hääletamisel teistega piisava distantsi hoidmine. Valimisametnikud hoolitsevad valimisjaoskonna turvalisuse eest ja annavad nõu juhiste järgimisel.

Valijad võivad erikorra osas nõu küsida kohalikult keskvalimiskomisjonilt.

Hääleõiguse teated saadetakse välja detsembrikuu jooksul

Hääleõiguslikke teavitab hääleõigusest Digi- ja rahvastikuteabe amet. Hääleõiguse teatele lisatakse nimekiri läheduses asuvatest eelhääletamise jaoskondadest ning info hoolekandepiirkondade ülesannete kohta.

Hääleõiguse teatised saadetakse postiga hiljemalt 30. detsembriks 2021. Kui hääleõiguslik isik on märkinud, et saab ametlikud teated elektrooniliselt, saadetakse teade Suomi.fi teenuse kaudu.

Hääletuskohta on lihtne välja selgitada

Eelhääletamise kohtade nimekirja leiab justiitsministeeriumi kodulehelt vaalit.fi. Piirkondlike valimiste valimispäeval 23. jaanuaril 2022 võib hääletada ainult hääleõiguslikule isikule saadetud hääleõiguse teates märgitud jaoskonnas. Eelhääletamise kohta saab vabalt valida.

Infot valimisjaoskondade aadresside ja lahtiolekuaegade kohta saab ka tasuta valimisteenuse numbrilt. Soomekeelse telefoniteenuse number on 0800 9 4770 ja rootsikeelse oma 0800 9 4771. WhatsAppi valimissõnumiteenuse number on 050 438 8730.

Piirkondlike valimiste hääleõiguse register on rahvastiku infosüsteemist välja võetud 3. detsembril 2021. a. Hääleõigusliku isiku elukoht määrab, milliste hoolekandepiirkonna kandidaatide poolt ta saab hääletada ja millises jaoskonnas ta saab valimispäeval hääletada. Kui hääleõiguslik isik vahetab elukohta pärast 3. detsembrit, määratakse hoolekandepiirkond ja hääletamiskoht eelmise elukoha järgi. Kogu riigis on umbes 3 933 000 hääleõiguslikku inimest.

Teavet selle kohta, millisesse hoolekandepiirkonda iga omavalitsus kuulub, leiab sotsiaal- ja haldusreformi kodulehelt aadressil soteuudistus.fi.

Valimistulemused avalikustatakse valimispäeval vastavalt tulemuste laekumisele

Valimispäeval saab esialgsete tulemuste laekumist jälgida veebis. Teenus annab infot kandidaatide häälte arvu, erakondade poolt antud häälte arvu ning häälte osakaalu kohta hoolekandepiirkondade lõikes ja kogu riigis.

Pärast häälte ülelugemise lõppemist kinnitavad piirkondlikud valimiskomisjonid valimistulemuse kolmapäeval, 26. jaanuaril hiljemalt kell 18.00. Kinnitatud tulemusi uuendatakse 26. jaanuaril õhtu jooksul kodulehel vaalit.fi.

Kommentaarid
(Külastatud 255 korda, 1 külastust täna)