Soome valitsus uuendas soovitusi lasteaedadele ja koolidele koroonapandeemia piiramiseks

Soome haridus- ja kultuuriministeerium ning terviseamet uuendasid kahte soovitust koroonaepideemia piiramiseks. Üks soovitus kehtib lasteaedade ja põhikoolide ning teine ​​gümnaasiumi- ja kutsehariduse, täiend- ja täiskasvanute põhihariduse andjatele ning kutsekõrgkoolidele ja ülikoolidele.

Soovitused on uuendatud seoses epideemia olukorra halvenemisega ja nakkushaiguste seaduse ajutiste sätete kehtivusaja pikendamisega. Nakkushaiguste seaduse ajutiste sätete kehtivusaja pikendamine 30. juunini 2022 on praegu parlamendis kaalumisel. Uued soovitused asendavad oktoobris välja antud vastavaid soovitusi.

Karmistatakse lasteaedade ja põhikoolide soovitusi

Varem on koroonaepideemia ajal kasutatud karmistavaid soovitusi lasteaedades ja põhikoolides.

Ministeerium ja terviseamet soovitavad korraldada lasteaedade tegevus nii, et lasterühmad ei oleks segatud ega kombineeritud. Sama rühmaga peaksid töötama ka töötajad.

Ka põhikoolides tuleks õpperühmad kogu koolipäeva jooksul lahus hoida. Valikainetes võiks õppegrupp vahetuda, kui õpetamist teisiti teha ei saa. Kui õpperühmi ei ole võimalik lahus hoida, näiteks põhikooli lõpuklassides, on soovitatav õppetöö jagada astmeliselt ning rõhku panna vahede hoidmisele ja hügieenile.

Kui vahesid ja piisavat hügieeni ei ole võimalik tagada, ei tohiks korraldada suuri ühisüritusi. Kui lasteaia- või koolipidudel osalevad muud isikud lisaks töötajatele ja lastele või õpilastele, tõlgendatakse neid avalike üritustena, mis peavad vastama kohalikele ja piirkondlikele eeskirjadele. Üldjuhul ei kehti kogunemispiirangud lasteaedade ja koolide õppetööle ja muule tegevusele.

Vältida tuleks kõigi teiste, välja arvatud laste ja töötajate viibimist kooli või lasteaia territooriumil, samuti tuleks vältida töötajate isiklikke kokkusaamisi. Samuti soovitavad ministeerium ja terviseamet töötajatel mitte liikuda ühest kohast teise.

Gümnaasiumide, kõrgkoolide, täiendhariduse ja täiskasvanute põhihariduse soovituste uuendused

Gümnaasiumide, kõrgkoolide ja täiskasvanute põhihariduse soovitust on uuendatud, et jätkata nakkushaiguste seaduse ajutiste sätetega.

Uuendatud soovituses soovitatakse kasutada kaugühendusi, kui õppetööd pakutakse suurele hulgale inimestele.

Varasematest soovitustest tuttavad tegevused hõlmavad ka sööklate astmelist kasutamist ning soovitust hoida piisavat vahet vastavalt nakkushaiguste seadusele. Õpilased võivad elada ühiselamute ühistubades, kuid õppeasutused peavad pidama arvestust seal viibivate isikute üle, et oleks võimalik nakatumist jälgida.

Soovitused maski kasutamiseks võivad piirkonniti erineda

Seoses näomaskide kasutamisega võivad piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused olenevalt epideemia olukorrast anda lisaks riiklikule maskisoovitusele omapoolsed soovitused. Näiteks võivad piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused soovitada näomaskide vanusepiirangut alandada.

Gümnaasiumides, kõrgkoolides, tasuta täiend- ja täiskasvanute koolituses saavad hariduse ja koolituse pakkujad anda ka oma maskisoovitused õppe- ja eksamikohtade osas. Täpsemad soovitused maski kasutamiseks õppeasutustes võivad seetõttu erineda.

Soovituste eesmärk on toetada lasteaedade, koolide ja muu koolituse ohutut korraldamist ning ruumide ohutut kasutamist koroonaepideemia ajal. Soovituste järgimine võib aidata vältida nakatumisi ja vähendada kokkupuudet nakatunutega.

Kommentaarid
(Külastatud 276 korda, 1 külastust täna)