Soome valitsus uuendas seoses muutunud olukorra koroona testimise ja jälitamise strateegiat – tuleb kodune testimine

Soome sotsiaal- ja terviseministeerium uuendas riiklikku koroona testimise ja jälitamise strateegiat. Testimise põhimõtteks jääb endiselt nakatumiste kiire tuvastamine, nakkuse leviku tõkestamine elanikkonnas ja raske haigestumise ohuga inimeste kaitse.

Võrdse kohtlemise tagamiseks peavad kõik koroonaviiruse haigusele või koroonaga nakatumisele viitavate sümptomitega isikud vanusest olenemata läbima vajalikud diagnostilised uuringud. Eesmärk on jätkuvalt ühe päevaga analüüs anda ja ühe päevaga testitulemus teada saada, kuid samas tuleb tagada muu diagnostika kindlustamine.

Uuenenud strateegia kohaselt tuleb proov võtta ka nendelt koroonaga nakatumisele viitavate sümptomitega isikutelt, kes on saanud kaks vaktsiinidoosi või kes on haiguse läbi põdenud ja saanud ühe vaktsiinidoosi, ning alla 12-aastastelt lastelt, kellel on koroonaviirusega nakatumisele viitavad sümptomid.

Strateegia kohaselt on koroonaproovide võtmine õigustatud eelkõige järgmistel juhtudel:

  • kõik haigla ja EMO patsiendid
  • kes on koroonaviirusega kokku puutunud viimase kahe nädala jooksul
  • isikud, kellel on oht raskelt haigestuda koroonaviiruse haigusega, sealhulgas rasedad
  • isikud, kes ei ole veel saanud kolmandat doosi rohkem kui viis kuud pärast vaktsiini teist doosi
  • sotsiaal- ja tervishoiutöötajad ning eakate hoolekandeüksuste elanikud

Proovid tuleks võtta alla 12-aastastelt lastelt, eriti kui lapse peres on inimesi, kellel puudub täielik vaktsineeritus, laps on viimase kahe nädala jooksul nakkusega kokku puutunud või kui lapse sümptomid nõuavad arsti hinnangul testimist.

Lisaks laiendatakse kooskõlas strateegia uuendamisega koduse testimise kasutamist ning juhendatakse elanikkonda kodutestide kasutamises. Testimine laieneb kodudesse nii töökohtade kui ka koolide puhul. Muudatus tehakse kontrollitult ja valmistatakse ette koostöös osapooltega. Üleriigilise koroonatestide ekspertgrupi koosseisus moodustatakse töörühm, kes koostab laboratoorsete uuringute kõrval kavad kodutestide kasutamiseks erinevates nakatumise ja nakkusega kokkupuute olukordades.

Koroonaviiruse nakatumiste jälgimise eesmärk on testida ja tuvastada nakatunud isikuid võimalikult varakult, et vältida edasisi nakatumisi. Omavalitsused tagavad olemasolevate ressursside piires asjakohased vahendid nakatumiste jälgimiseks.

Tõhus epideemia tõrje eeldab pidevat võimet teha vajadusel kiireid karantiini otsuseid, tuginedes kehtivale ohuhinnangule. Karantiini peab kasutama selliselt, et nakkusega kokkupuute olukordi võimalikult palju ära hoida.

Strateegias on kirjas, et Soomes tuleks järgida rahvusvaheliste uuringuandmete ja Euroopa haiguste ennetuskeskuse (ECDC) juhiseid nii laste kui ka täiskasvanute karantiini- ja jälitamispraktika osas.

Testimisel ja jälitamisel võetakse arvesse piirkondlikku ja kohalikku olukorda ning ametiasutuste tehtud otsuseid testimise ja jälitamise eesmärgipärase läbiviimise kohta.

Strateegia, mis on olemuselt soovituslik, on osa valitsuse hübriidstrateegia reformist ja tegevuskavast. Strateegia järgib hübriidstrateegia reformi põhiprintsiipe ja suuniseid.

Riikliku COVID-19 testimise ja jälitamise strateegia uuendus on valminud tihedas koostöös Soome laborivõrgustiku LAB7 ning terviseametiga.

Kommentaarid
(Külastatud 3,227 korda, 1 külastust täna)