Portugali arstilt tõsine pöördumine: Lastele ei tohiks eksperimentaalseid vaktsiine anda

Portugali kardioloog Teresa Gomes Mota on tõstatanud avalikult küsimuse, miks sunnitakse vaktsineerima lapsi eksperimentaalsete vaktsiinidega just nüüd, kui levib koroona uus variant, mille kohta on väga vähe teada.

Arst märgib, et ajal, kui Portugalis hakati massiliselt vaktsineerima 5-11-aastasi lapsi haiguse vastu, mis neid ei ohusta, hakkas levima koroonaviiruse SARS-CoV-2 uus variant, mis sai alguse Lõuna-Aafrikast ja mille kohta on väga vähe teada, vahendab Portugal Resident.

Arst märgib, et vaktsiini kasutamine laste peal on küsitav, sest isegi Euroopa haiguste kontrollikeskus hoiatas 1. detsembril 2021, et uute variantide tulekuga tuleb laste vaktsineerimiskavad ümber vaadata.

Arst märgib, et vaktsiinitootja on märkinud, et vaktsineerimisega võivad kaasneda eluohtlikud kõrvaltoimed nagu anafülaktiline šokk (äge allergiline reaktsioon), müokardiit (südamelihase põletik) ja sünkoop (süvaminestus).

Arst lisab, et midagi pole teada geneetiliselt muundatud viirusevalkudel põhinevate mRNA vaktsiinide keskmiste ja pikaajaliste ohtude kohta. Vastupidiselt levinud seisukohtadele pole nende vaktsiinide kasutamine Portugalis ametlikult heaks kiidetud, märkis arst. Vaktsiinidele on antud pandeemia eriolukorra tõttu tingimuslik kasutusluba, mille on andnud välja Euroopa Komisjon, seda Euroopa ravimiameti EMA soovitusel.

Arst lisab, et kui poleks eriolukorda, siis peaks sellised vaktsiinid läbima kõik katsetuste faasid ja peaks olema tõestatud nende ohutus ja tõhusus. Nende vaktsiinide puhul seda polnud enne vaktsiinide kasutamist.

Gomes Mota rõhutab, et Portugalis ei kujuta koroona laste ohtu. COVID-19 on haigus, mida lapsed põevad väga harva, raskeid juhtumeid on väga vähe ja surmajuhtumid praktiliselt puuduvad. Portugalis on surnud alates pandeemia algusest 5 koroonahaiget last, kellest enamusel oli muud kaasuvad haigused.

Portugali ravimiamet ei tohiks anda luba selliste vaktsiinide kasutamiseks, millel on ainult Euroopa Liidu keskvõimu tingimuslik kasutusluba ja mis ei pruugi Portugalile üldse sobida, märkis arst. Tingimuslik luba tähendab seda, et ohutuse ja efektiivsuse kohta pole piisavalt infot. Lisaks peab olema selliste ravimite kasutamiseks eriolukord, mida Portugalis laste puhul ei ole.

Arst märgib, et kui Portugali ravimiamet oleks tegutsenud laste huvides, siis poleks mindud kaasa selle tsirkusega, mis põhineb ainult poliitilistel otsustel ja mis pole laste huvides.

Portugalis oli kohalik vaktsineerimise komisjon vastu isegi tervete 12-15-aastaste laste vaktsineermisele. Sellele vaatamata kiideti laste vaktsineerimine heaks, tuginedes osaliselt salastatud dokumentidele. Vaktsineerimine algas 16. augustil.

Nüüd on 5-11-aastaste vaktsineerimisega sama lugu. Valitsus tellis ära 762 000 doosi lastele mõeldud vaktsiini veel enne, kui laste vaktsineerimise kohta oli ametlik soovitus. Seekord osalesid otsuste tegemisel mitte teadlased, kes olid varem laste vaktsineerimise vastu, vaid teised eksperdid nagu pediaatrid. Laste vaktsineerimise üle otsustanud 12 asjatundja hulgas olid 5 terviseameti enda ametnikud. Kõigele selle vaatamata ei antud laste koroonavaktsiinile ametlikku soovitust tervete laste vaktsineerimiseks, selle asemel soovitati ära oodata täiendav info vaktsiinide ohutuse ja tõhususe kohta.

Pärast seda aga otsustati 7. detsembril siiski anda laste vaktsineerimiseks roheline tuli ja terviseamet soovitas kõigi 5-11-aastaste laste vaktsineerimist. Otsuse seletuskiri oli avalikkuse eest salastatud. Pärast seda avaldati avalikkuses terviseminister Marta Temido’le survet ja terviseamet avaldas seletuskirja 10. detsembril. Laste vaktsineerimine algas 18. detsembril.

Pärast laste massilise vaktsineerimise algust aga pole jõutud enam süveneda selle otsuse põhjendustesse, märgib arst. Tuli välja, et laste vaktsiini tõhususe kohta puudus usaldusväärne info, kuna vaktsiini oli testitud vaid paar kuud ja seda olukorras, kus koroonaviirus väga kiiresti muteerub ning levimas on täiesti uus variant.

Lisaks oli ohu märk see, et 5-11-aastaste laste vaktsineerimise otsusele polnud lisatud analüüsi 12-15-aastaste laste eelneva vaktsineerimise kohta. Samas on teada, et oktoobris tuvastati 12-15-aastaste vaktsineerimise puhul juba hulgaliselt kahjulikke kõrvaltoimeid. Raskete kahjulike kõrvaltoimete hulk oli 5 korda kasvanud ja kahjulike kõrvaltoimete hulk 8 korda kasvanud. Praegu on laste vaktsineermise argumendid väga nõrgad, arvestades, et tegemist on geneetiliselt muundatud bioloogilise vaktsiiniga, mille tõhusus ja ohutus pole ära tõestatud.

Arst on seisukohal, et sellise läbiuurimata vaktsiiniga laste vaktsineerimine rikub laste õigusi ja küsib, kes kaitseb lapsi. Praegu on juba niigi kohtud koormatud kaebustega, mis tulenevad lastele kehtestatud ebaseaduslikest nõuetest nagu digitaalsed vaktsineerimistõendid, näomaskid ja isolatsioon. Ühe 12-15-aastaste laste vaktsineerimise juhtumi puhul tegi kohus otsuse vaktsineerimiste peatamiseks, aga hiljem taganes kohus oma otsusest, kuna kõik 12-17-aastased lapsed olid juba ära vaktsineeritud.

Olukorras, kus tervishoid on tugevalt politiseeritud, on langenud väga suur vastutuse koorem lapsevanematale, kes peavad otsustama, kas lasta oma lapsi vaktsineerida või mitte, märgib arst. Lapsevanemad teavad, et kui nad vaktsineerida ei luba, siis hakatakse lapsi diskrimineerima. Terviseamet on juba lubanud leevendada piiranguid vaktsineeritud lastele.

„Lapsevanemad küsivad endalt, miks neid sunnitakse nõustuma oma laste vaktsineerimiseks bioloogiliste, eksperimentaalses faasis geneetiliste vaktsiinidega haiguse vastu, mis ei kujuta lastele ohtu ja seda olukorras, kus vaktsiinid ei hoia ära nakkuse levikut ning kus riigis levib viiruse uus tundmatu variant. Mis on sellise kiirustamise eesmärk?

Neile küsimustele on väga raske vastata ja sellises olukorras on parem lähtuda ettevaatuse põhimõttest „Primum non nocere” (tõlkes: Peamine on mitte haiget teha) ja mitte vaktsineerida, seistes nõnda ka laste õiguste eest,” märgib Portugali arst.

Olukorras, kus koroona uus variant on pärit Lõuna-Aafrikast, tasub meenutada selle riigi endise liidri Nelson Mandela sõnu: „Ei saa olla paremat pilti ühiskonna olemusest kui see, kuidas ta kohtleb oma lapsi.“

Teresa Gomes Mota on Portugali arst, kes on võtnud korduvalt sõna laste koroonavaktsiiniga vaktsineerimise vastu. Ta töötab Lissabonis Luzi haiglas. Juunis avaldas ta koos 30 kolleegiga avaliku kirja laste vaktsineerimise vastu.

Kommentaarid
(Külastatud 1,130 korda, 1 külastust täna)