Soome otsustas võtta vastu afgaanid, kes töötasid lääneriikide heaks

Afganistani kiiresti halveneva julgeolekuolukorra tõttu otsustas Soome valitsus täna 13. augustil toimunud erakorralisel istungil, et Afganistanis Soome, ELi ja NATO heaks töötanud afgaane ja nende peresid võib lubada tulla Soome ja anda neile elamisluba.

Välismaalaste seaduse paragrahvi 93 kohaselt otsustas valitsus võtta välismaalasi Soome vastu erilistel humanitaarsetel põhjustel. Selle aluseks on hinnang, et eespool nimetatud afgaanide grupid ja nende perekonnad võivad tulevikus silmitsi seista inimõiguste rikkumistega.

Käesolevas otsuses tähendab perekond pereliikmeid ja samas leibkonnas elavaid täiskasvanud vallalisi lapsi.

Selle otsusega saab Soome vastu võtta maksimaalselt 130 inimest, sealhulgas nende perekonnad. Soome võidakse vastu võtta isikuid, kes töötavad või on töötanud Afganistanis Soome riigi heaks või kes töötavad või on töötanud ELi institutsioonides või NATO kriisiohjamisoperatsioonis.

Otsuse kohaselt võib Soome vastu võtta maksimaalselt 40 Soome Kabulis saatkonnas töötavat Afganistanist pärit inimest, sealhulgas nende perekonnad. Selle otsusega võtab Soome vastu ka maksimaalselt 10 isikut, sealhulgas pere, kes töötasid varem Kabuli esinduses ja kelle töösuhe kehtis veel 1. jaanuaril 2021.

Lisaks võib Soome võtta kaasa kuni 50 isikut, kes on värvatud Euroopa Liidu Kabuli esinduse poolt, sealhulgas nende perekonnad, või Euroopa Liidu kodanikukaitse ja humanitaarabi peadirektoraadi (ECHO) välibüroo poolt, sealhulgas nende perekonnad. Lisaks võib Soome võtta vastu kuni 30 NATO kriisiohjamisoperatsiooni palgal olevat isikut, sealhulgas nende perekonnad.

Isikud tuuakse Afganistanist Soome tšarterlennuga. Praktikas on ümberpaigutamise peamine käivitaja Soome saatkonna diplomaatilise personali evakueerimine või esinduse ajutine või alaline sulgemine, kui julgeolekualane olukord halveneb.

Isikutele antakse elamisluba vastavalt välismaalaste seaduse paragrahvile 113 Soome migratsiooniameti otsusega.

Valitsuse otsuse eelnõu on koostatud siseministeeriumi, välisministeeriumi ning töö- ja majandusministeeriumi koostöös. Otsuse eelnõu koostamisel on arvesse võetud ka rahandusministeeriumi, kaitseministeeriumi, piirivalve, Soome migrantsiooniameti ja kaitsepolitsei seisukohti.

Kommentaarid
(Külastatud 410 korda, 1 külastust täna)