Soome terviseameti juhised reisimise kohta alates 12.07.2021

Soome terviseameti juhised reisimise kohta muutuvad alates esmaspäevast, 12. juulist 2021. Piirikontrolli teostab piirivalve ja piirivalve otsustab, kes pääseb üle piiri. Juhised kehtivad nende reisijate kohta, kes on piirikontrollist läbi pääsenud.

Siin on piirivalve juhised piiriületuse kohta perioodil 12-25. juuli 2021.

Kui oled saabunud Soome madala nakatumise tasemega piirkonnast VÕI oled sündinud 2006. aastal või pärast seda, siis ei ole vaja läbida tervisekontrolli ega teha koroonatesti, esitada koroonaga seotud tõendeid ega vältida kontakte teiste inimestega peale Soome saabumist.

Kui tuled Soome ohupiirkonnast, siis kontrollitakse tervisekontrollis tõendit negatiivse koroonatesti, läbi põetud koroonahaiguse ja/või saadud vaktsiinide kohta.

Ohupiirkonnast tulles alates 12. juulist:

  • kui sul on tõend tunnustatud COVID-19 vaktsiinikuuri või viimase 6 kuu jooksul läbi põetud koroonahaiguse kohta, siis ei pea tegema koroonatesti piiriületuse kohas ega 3-5 ööpäeva jooksul Soome saabumisest.
  • kui sul on tõend negatiivse koroonatesti kohta, mis on tehtud kuni 72 tundi enne Soome saabumist või on vaktsiinikuuri esimesest vaktsiinidoosist möödas vähemalt 14 ööpäeva, siis juhatatakse sind testi tegema 3-5 ööpäeva jooksul Soome saabumisest.
  • kui sul pole ühtegi ülalpool märgitud tõendit, siis juhatatakse sind tegema koroonatesti piiriületuse kohas ja 3-5 ööpäeva jooksul Soome saabumisest.

Kui piiriületuse kohas pole võimalik teha koroonatesti, siis juhatatakse sind testi tegema 24 tunni jooksul ja vähemalt 72 tundi peale Soome saabumist. Kui oled 18-aastane ja keeldud kohustuslikust tervisekontrollist, siis võid saada nakkushaiguste seaduse kohaselt rahatrahvi.

Erandid tõendi esitamise ja koroonatesti tegemise kohustusest alates 12. juulist 2021:

Lisaks eespool märgitutele ei pea järgmised isikud esitama Soome saabudes koroonaga seotud tõendeid ega tegema koroonatesti alates 12. juulist:

  • isikliku puutumatusega välisriikide saatkondade ja rahvusvaheliste riiklike asutuste esindajad ja nende pereliikmed ning mujale kui Soome akrediteeritud diplomaatiliste ja teenistuspasside omanikud liikudes läbi Soome oma ametikohta või kodumaale.
  • transpordi- ja logistika alal tegutsevad reisi- või kaubavedude veokijuhid, laevade, õhusõidukite või rongide meeskonnaliikmed nende tööülesannete täitmisel ning vahetusmeeskonnad teel tööülesannete täitmisele.
  • isikud, kelle piiriületuse põhjus on tervisele või julgeolekule ohtliku ühiskondlikku taristut puudutava ohu ärahoidmine.
  • lennureisijad, kui nad ei lahku lennujaamast.
  • Soome ja Norra piiril tegutsevad tolliametnikud vältimatute tööülesannete täitmisel.
  • saamid, kes tegelevad äri või kultuuriga saamide kodupiirkonnas.
Kommentaarid
(Külastatud 4,523 korda, 1 külastust täna)