Euroopa inimõiguste kohus tühistas Soome kohta tehtud otsuse seoses Iraaki tagasi saadetud isikuga

Täna teisipäeval, 13. juulil 2021 otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIT) tühistada täielikult Soome kohta tehtud otsuse N.A. kohtuasjas Soome vastu asüülitaotlejate tagasisaatmises Iraaki.

EIT jättis apellandi kaebuse (nr 25244/18) kaebeõiguse kuritarvitamise tõttu rahuldamata. EIT leidis, et apellant eksitas teadlikult kohut ekslike faktide esitamisega. Kui teave oleks enne kohtuasja lahendamist jõudnud kohtu ette, oleks apellandi kaebus olnud vastuvõetamatu Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 35 lõike 3 punkti a alusel.

Nüüd tühistatud 14. novembri 2019. aasta otsuses leidis EIT, et Soome on rikkunud Euroopa inimõiguste konventsiooni artikleid 2 (õigus elule) ja artiklit 3 (piinamise ja ebainimliku kohtlemise keeld). EIT mõistis riigilt apellandilt välja mittevaralise kahju hüvitamiseks 20 000 eurot ning kulude katteks 4500 eurot. Esialgses kohtuotsuses ettenähtud hüvitist ei ole makstud.

Soome keskkriminaalpolitsei (KRP) algatas 6. märtsil 2020 eeluurimise kahtlustatavate raskete pettuste ja tõsise võltsimise osas seoses apellandi poolt EIT-le esitatud dokumentide ja faktidega. Helsingi ringkonnakohtu 11. veebruari 2021. aasta otsuses mõisteti apellandile 1 aasta ja 10 kuu pikkune vangistus raskekujulise pettuse ja võltsimise eest, samuti menetluses valetõendi avaldamise eest. Juhtum on endiselt pooleli Helsingi apellatsioonikohtus.

Vastavalt EIT kodukorra artiklile 80 võib juhtumite puhul, kus otsustavat laadi fakt, mis kohtul polnud otsuse tegemise ajal teada, taotleda kohtult kohtuotsuse läbivaatamist kuue kuu jooksul alates hetkest, kui pool sai sellest asjaolust teada. Soome esitas 6.9.2020 EIT-le artikli 80 järgi taotluse. Taotlust täiendati eeluurimise ja siseriikliku menetluse edenedes.

Kommentaarid
(Külastatud 666 korda, 1 külastust täna)