Soomes võetakse Euroopa Liidu koroonavaktsiini tõend kasutusele 22. juunil

Soome riiklikku koroona vaktsineerimise tõendit uuendatakse 22. juunist, et see oleks kooskõlas ELi koroona vaktsineerimise tõendiga. See tähendab, et 22. juunist saab Soomes EL-i koroona vaktsineerimise tunnistuse.

Riiklik koroona vaktsineerimise tunnistus asendub Omakanta veebiteenuses automaatselt ELi koroona vaktsineerimise tunnistusega. Samuti on hea vahetada riiklik koroona vaktsineerimise tunnistus, mis on näiteks telefoni salvestatud või Omakantast paberile trükitud, ELi koroona vaktsineerimise tunnistuse vastu, kuna see on EL-i riikides paremini tuntud.

Üle 90 protsendil vaktsineeritutest on juba koroona vaktsineerimise tunnistus. Mõnes piirkonnas saabuvad andmed Omakantasse juunis, nii et vaktsineerimistõendid ei ole veel kõigile vaktsineeritud inimestele nähtavad. Tulevikus on tõend Omakantast saadaval hiljemalt 5 päeva pärast vaktsineerimist.

Eesmärgiks on, et Omakantast saab alates 14. juulist ka teisi ELi koroonatunnistusi, st koroonatesti tulemuse tõendi ja tõendi koroonahaiguse läbipõdemise kohta.

Kõik ELi koroonatunnistused on kodanikele tasuta ning sertifikaatides sisalduv teave on soome, rootsi ja inglise keeles.

Isikud, kes Omakanta teenust ei kasuta, saavad praegu tervishoiutöötajatelt uue koroona vaktsineerimise tõendi, kui see on näiteks reisimiseks hädavajalik. Juulis on tervishoiutöötajatel juurdepääs riiklikule printimis- ja registreerimisteenusele, mis tagab, et ELi koroonatunnistus on kättesaadav ka neile, kes Omakanta teenust ei kasuta.

Eesmärk on lihtsustada vaba liikumist

ELi koroona vaktsineerimise tunnistust saab kasutada piiriülestes olukordades ELis. ELi eesmärk on hõlbustada ohutut ja vaba liikumist ELi koroonatunnistustega. Muud konkreetsemad kasutusalad otsustavad EL liikmesriigid ise.

Enne reisi peab inimene ise välja uurima, millist sertifikaati sihtriik nõuab. ELi riigid võtavad ELi digitaalse COVID-sertifikaadi ja nende lugemise rakendused kasutusele erinevatel aegadel. See tähendab, et ELi riikidel ei pruugi olla võimalusi sertifikaate korraga välja anda ja turvata. Muude sertifikaatide puhul on EL-i riikide otsustada, milliseid sertifikaate nad saabumisel vastu võtavad.

Üldiselt tuleks reisimist siiski tõsiselt kaaluda kehva koroona olukorra tõttu mitmes riigis. Lisaks tuleb enne reisile minekut hoolikalt kontrollida koroona olukorda sihtriigis ning enne tagasisõitu kontrollida Soome koroona olukorda ja koroonaga seotud juhiseid.

Koroonatõendite lugemise rakendus võetakse Soomes kasutusele 1. juulil

ELi koroona sertifikaatide sisu ja täpsust saab kontrollida digitaalse lugemisrakendusega. Soomes on lugemisrakendus saadaval 1. juulil ja tulevikus võivad seda kasutada tervishoiuasutused, piirivalveasutused ja muud abiasutused nagu politsei ja relvajõud.

Koroona tunnistusi saab kontrollida kolmes erinevas etapis:

1.Lähteriigist Soome sõitvatelt reisijatelt võivad ettevõtjad soovi korral lepingu alusel tõendeid nõuda.
2.Soome saabumisel on sel juhul nakkushaiguste seaduse alusel kontrollimise eest vastutavad tervishoiuasutused ja ametlikud abiasutused.
3.Soomest lahkumisel võib ettevõtjatel olla vaja sertifikaate kontrollida, kui sihtriigid seda lepingu alusel nõuavad.

Lisateavet reisijuhiste ja piirangute kohta EL-i riikides leiate Re-open EU (europa.eu) veebisaidilt.

Kommentaarid
(Külastatud 1,219 korda, 1 külastust täna)