KUUM: Soome jätkab piiriületuse piiranguid veel vähemalt 27. juunini

Soome valitsus otsustas täna 3. juunil, et piiriületuse piiranguid pikendatakse kuni 27. juunini 2021. Koroonapandeemia jätkub ja piirangute asendamiseks pole veel piisavalt meetmeid kasutusele võetud. Seetõttu jätkatakse nii viirusevariantide leviku tõkestamiseks ELi sisepiirikontrolli kui ka välispiiri ületuse piiramist. 20. mail tehtud otsustes tehakse mõned muudatused, mis jõustuvad 7. juunil.

Lisaks sise- ja välispiiri ületuse piirangutele jätkatakse teatud piiripunktide lahtiolekuaegade piiranguid ka Lapimaa läänepiiril ja Soome idapiiril. Reisijate liikumiseks mõeldud vee- ja maismaa piiripunktide lubatud sisenemise kriteeriumid on Soome või mõne muu ELi või Schengeni riigi elanike tagasipöördumine ja muud vajalikud põhjused. Reisiliikluseks mõeldud lennujaamade piiripunktides on edaspidi lubatud ka tööalane pendelränne.

Schengeni riikide vahelises lennuliikluses on edaspidi libatud tööalane pendelränne

Sisepiiriliiklus tähendab liikumist Soome ja teiste Schengeni alasse kuuluvate riikide vahel. Edaspidi on tööga seotud reisimine lubatud ka Soome ja teiste EL-i või Schengeni riikide vahelises lennuliikluses. Üliõpilaste puhul on sisenemine lubatud ka seoses õppega seotud praktikaga.

Vee- ja maismaapiiril (välja arvatud Soome-Norra piiriülene liikumine) piirdub tööga seotud piiriületus endiselt hädavajalike põhjustega. See viitab nii ühiskonna toimimise ja varustuskindluse seisukohalt olulisele tööle kui ka eraldi nimetatud teatud gruppidele. Piiriületuse piirangud on juba kaotatud Soome ja Norra vaheliste piirikogukondade elanike jaoks.

Epidemioloogilise hinnangu põhjal kaotatakse sisepiiri ületamisel kontroll ka Soome ja Malta vahel. Nüüd piirab Soome riiki sisenemist kõigist Schengeni riikidest, välja arvatud Island ja Malta. Schengeni riigid on ELi liikmesriigid Austria, Holland, Belgia, Eesti, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Portugal, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik ja Ungari ning kolmandad riigid Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits.

Piirangud ei kehti väikelaevade liikluse kohta Schengeni riikide vahel.

Välispiiri ületamise piirangud jäävad samaks

Välispiiriliiklus viitab liikumisele Soome ja kolmandate, Schengeni-väliste riikide vahel. Valitsuse 20. mai otsust täiendatakse nii, et mujal EL-is või Schengeni riigis elavatel mitte-Soome kodanikel ei ole õigust naasta oma elukohariiki Soome kaudu, välja arvatud lennuliiklus, kui transiit on seotud vaba aja veetmisega. Epidemioloogilise hinnangu põhjal otsuses muid muudatusi ei tehta.

Vatikanist on juba kaotatud sissesõidupiirangud sisenemiseks Soome ning liikumine on lubatud Soome ja Austraalia, Lõuna-Korea, Iisraeli, Singapuri, Rwanda ja Uus-Meremaa vahel nende riikide kodanikele. Riiki sisenemine ei ole piiratud madalate nakatumismäärade ja väikse haiguse ohu tõttu.

Teiste riikide puhul pikendatakse sisenemise piiranguid kuni 27. juunini 2021.

Kruiisilaevadel on lubatud sadamasse siseneda ilma reisijate tulekuta maismaale.

Suguluse mõistet laiendatakse pereasjadega seotud reisimise osas

Suguluse mõistet laiendatakse ühtemoodi nii sise- kui ka välispiiril. Edaspidi tähendab sisepiiridel sugulane abikaasat, lapsi, lapselapsi, vanemaid, äiasid-ämmasid, vanavanemaid, õdesid-vendi, onu, lelle, tädi ja nõbu, sealhulgas ülalnimetatute perekonnaliikmeid.

Välispiiril tähendab sugulane abikaasat, lapsi, vanemaid, kasuvanemaid ja vanavanemaid, sealhulgas neid, kes kuuluvad ülalnimetatute perekonda.

Valitsus soovitab jätkuvalt vältida tarbetut reisimist välismaale

Põhiseaduse kohaselt on Soome kodanikul ja Soomes püsivalt elaval isikul alati õigus Soome tagasi pöörduda ning igal inimesel on õigus Soomest lahkuda, kui ta seda soovib, välja arvatud juhul, kui see õigus on seadusega piiratud. Valitsus soovitab siiski jätkuvalt vältida tarbetut välismaale reisimist, välja arvatud riikidesse, kus sisenemispiirangud on tühistatud. Reisile lahkuv isik peab järgima sihtriigis kehtivaid sisenemise ja karantiini eeskirju.

Kommentaarid
(Külastatud 2,278 korda, 1 külastust täna)