Soome valitsus pikendas nakkushaiguste seaduse ajutiste muudatuste kehtivust aasta lõouni

Soome valitsus pikendas nakkushaiguste seaduse ajutisi sätteid kuni 2021. aasta 31. detsembrini. Need sätted olid seni jõus 30. juunini.

Sätted käsitlevad hügieenikohustusi, piiravaid meetmeid ja nende kontrollimist toitlustusettevõtetes, reisijateveos ja muudes teenustes, mis on vajalikud COVID-19 epideemia leviku tõkestamiseks.

Ajutiste klauslite pikendamine tagab, et COVID-19 epideemia halvenemise korral isegi pärast juunit on võimalik epideemia leviku tõkestamiseks võtta kasutusele õigeaegseid, kiireid, tõhusaid ja vajalikke meetmeid. Eesmärk on aidata juhtumite arvu kasvu korral tagada sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi võimekus.

Ainus sisuline muudatus puudutab lähikontakti määratlemist

Nakkushaiguste seaduse paragrahvid 58a ja 58b käsitlevad toitlustuse piiranguid, 58c üldist hügieenikohustust, 58e hügieenikohustust reisijateveol, 58f reisijate arvu piiramist, 58g ajutist ruumide sulgemist klientide ja osalejate eest ning 58h plaani COVID-19 leviku vältimiseks. Artiklid 59a – 59e käsitlevad inspekteerimist, määrusi ja sunnimeetmeid, pädevat asutust ja juurdepääsuõigust. Artikkel 91 käsitleb otsuste täitmist.

Neist paragrahvid 58 a – c ja 58 e – h, paragrahvid 59 a – e ja § 91 lõige 1 jäävad sisult muutmata. Ainult neid pikendatakse selle aasta lõpuni.

Ainus sisuline muudatus tehakse paragrahvi 58 d lõikesse 4 (lähedase kontakti määratlus).

Lähikontakt puudutab edaspidi vaid siseruume – muudatus jõustub 1. juunist

Artikkel 58d käsitleb klientide ja osalejate jaoks ruumide kasutamise tingimusi, et vältida COVID-19 epideemia levikut. Seda muudetakse nii, et lähikontaktide määratluses kehtib kahe meetri vahemaa edaspidi ainult siseruumides. Lähikontakt tähendab seega viibimist siseruumides vähem kui kahe meetri kaugusel teistest inimestest enam kui 15 minuti jooksul või füüsilist kontakti teistega. Lähikontakti määratluse muudatus jõustub 1. juunil 2021.

Muutusega on lihtsam korraldada erinevaid väliüritusi ning korraldada spordi- ja liikumisteenuseid. Samal ajal on organisatsioonilisi kohustusi lihtsam jälgida.

Kommentaarid
(Külastatud 3,379 korda, 1 külastust täna)