Soome ministeerium saatis kooskõlastusringile seadusemuudatuste eelnõu, millega hoitakse ära nakkuse jõudmine välismaalt Soome

Soome sotsiaal- ja terviseministeerium saatis kooskõlastusringile nakkushaiguste seaduse ja karistusseadustiku ajutiste muudatuste eelnõu kohta. Eelnõus välja toodud nakkushaiguste seaduse muudatuste eesmärk on vältida välismaalt COVID-19 nakatumiste levikut Soome. Kooskõlastusring lõppeb 31.5.2021.

Seadused jõustuksid võimalikult kiiresti ja jääksid jõusse aastaks kuni 31.5.2022.

Soome saabuvatelt isikutelt nõutakse enne Soome sisenemist usaldusväärset tõendit COVID-19 haiguse läbipõdemise, läbi tehtud COVID-19 vaktsineerimiste või COVID-19 testi, mille tulemus on negatiivne.

Kui Soome saabuval inimesel pole COVID-19 testi tõendit, peaks ta laskma testi teha Soome saabudes. Lisaks peaksid isikud, kellel pole tõendit vaktsineerimis ega läbipõetud haiguse kohta, laskma teha teise testi 3-5 päeva pärast Soome sisenemist.

Eelnõus tehakse ka ettepanek lisada nakkushaiguste seadusse ametlikku abi täiendavad määrused.
Lisaks tehakse ettepanek muuta karistusseadustikku, et näha ette karistus, kui isik ei osale ülalnimetatud COVID-19 testides.

Eelnõu näeb ette mitmeid ajutisi paragrahve

Nakkushaiguste seadusele lisatakse vastavalt parlamendi otsusele ajutiselt uus paragrahv 16 a-g ja artikkel 89 a. Neist osa 16 a kohaldatakse COVID-19 koroonatõendi kohta Soome saabumisel, paragrahvi 16 b koroonatesti kohta Soome saabumisel ja paragrahvi 16 c erandeid eelmistest punktidest.

Uut jaotist 16d kohaldatakse sisenemise järgse COVID-19 testi suhtes, paragrahvi 16e nakkushaiguste ametnike nõustamiskohustuse suhtes, paragrahvi 16f saamide erandite suhtes ja paragrahvi 16g covid-19 usaldusväärse tõendi suhtes. Ametliku abi selgitused lisatakse nakkushaiguste seaduse ajutisse paragrahvi 89a. COVID-19 testi sooritamata jätmine oleks karistatav karistusseadustiku 44. peatükki uue paragrahvi 2a lisamisega.

Kommentaarid
(Külastatud 2,705 korda, 1 külastust täna)