Soome ehitusobjektidel uus koroona ohuhindamise juhend

Ehitusobjektidele on välja töötatud juhised, et aidata kaasa koroona ohuhindamisele. Juhendi kohaselt on ehitusplatsil peatöövõtja kohustatud koostama üldise ohuhindamise. Kõik ehitusplatsil töötavad isikud peavad järgima hindamisel põhinevaid meetmeid. Ka teised objekti tööandjad hindavad oma tegevuse ohtusid.

Juhendis antakse suunised ohuhindamise abistamiseks. Juhendis keskendutakse töötaja kokkupuute ennetamisele, juhistele võimaliku kokkupuute või nakkuse ja kutsehaiguse kahtluse kohta. Juhend on mõeldud kõigile ehitusobjektidele, kus töötajad võivad koroonaviirusega kokku puutuda.

„On oluline, et ehituse rattad pöörleksid ka eriolukorras. Koroonaviirusega nakatumised on ehitusplatsidel olnud juba aasta algusest peale,” ütles keskkonna- ja kliimaminister Krista Mikkonen.

Suunised on koostanud Töötervishoiuameti eksperdid koos ehitusorganisatsioonide ja -ühendustega Rakennusteollisuus, Rakennusliitto, ametiühingutega Pro ja Rakli ning piirkondliku valitsusasutuse ja keskkonnaministeeriumiga.

Ohuhindamine puudutab kõiki olukordi

Ehituse tööandja peab hindama koroonaviirusega nakatumise ohtu tööl ja muudes töökohaga seotud olukordades, näiteks puhkepauside ajal.

Juhendi koostamisel tuleb arvestada kõigi ehitusplatsil töötavate isikute ja erinevate tööolukordadega ning vajadusel kasutada riskirühmadesse kuuluvate inimeste puhul töötervishoiualaseid teadmisi.

„Töötervishoiuasutus on tööohutuse ja töötervishoiu ekspert. Seda teadmist tuleb kasutada eriti nüüd koroonaepideemia ajal. Töötervishoiuasutus toetab ja nõustab riskide hindamisel ning tervislike töötingimuste korraldamisel,” tuletab meelde sotsiaal- ja terviseminister Aino-Kaisa Pekonen.

Nakatumiste puhul tuleb ohuhinnangut uuendada – nakatumised tähendavad ka mainekahju

Töökohal on hea, kui on juhised selleks, et hakata töökohal nakkusega kokku puutunud inimesi jälitama. Kui ehitusobjektil on kokkupuutekahtlus, esitatakse selle kohta küsimused kohalikele või piirkondlikele nakkushaiguste ametivõimudele.

„Võimalik nakkusekolle kahjustab kogu ehitusobjekti ja ettevõtte mainet. Töökoha sulgemine läheb kõigile osapooltele kulukaks ja põhjustab pikaajalist mainekahju,” tuletab meelde Töötervishoiuameti peadirektor Antti Koivula.

Koroonaviirusega nakatumise korral tuleks töökoha ohuhinnangut uuendada ja vajadusel tugevdada kaitsemeetmeid. Ametliku karantiini ajal ei tohi tööl käia. Karantiinis töötajal on õigus saada nakkushaiguse päevaraha.

Töötajaid peaks juhendama ka vaba aja veetmisel

Ehitusobjekti peatöövõtja vastutab koroonaviirusega seotud infoedastuse eest. Iga tööandja vastutab oma töötajate juhendamise ja juhiste järgimise eest.

Tööandjal on hea julgustada koroonaohtude maandamist väljaspool töökohta ja tööaega, näiteks ühistranspordis ja ühismajutuses. Olulised asjad on ohutu distantsi hoidmine, hea kätehügieen ning suu ja nina kaitsevahendi kasutamine.

Info edastamiseks saab kasutada Töötervishoiuameti juhendeid ja plakateid.

Kommentaarid
(Külastatud 1,102 korda, 1 külastust täna)