Soomes alandatakse tööandjate-poolseid tööpensionimakseid

Soome valitsus esitab eelnõu tööandjapoolsete tööpensioni sissemaksete vähendamiseks ajutiselt 2,6 protsendipunkti võrra 2020. aastal.

Tööturu organisatsioonid esitasid 18. märtsil 2020 valitsusele ettepaneku meetmete kohta tööhõive kulude vähendamiseks, tööõiguse paindlikumaks muutmiseks ja sundpuhkusele jäänud või koondatud töötajate sotsiaalse kindlustatuse parandamiseks.

Eelnõu on osa valitsuse 20. märtsil kokkulepitud meetmetest koroonaviiruse epideemia tekitatud kahju minimeerimiseks. Üks ettepanek oli tööandjate tööpensioni sissemaksete ajutine vähendamine. Tööandja panust töötajate pensionikindlustusseltside seaduse alusel makstavatesse kindlustusmaksetesse vähendatakse ajutiselt 2,6 protsendipunkti võrra.

Tasu vähendamine kehtiks vahemikus 1. maist kuni 31. detsembrini 2020.

Pensionifondide, pensionikassade ja meremeeste pensionifondi aastase sissemakse osas vähendataks vastavalt iga-aastase sissemakse tasanduskomponenti. Kindlustusmakse vähendamine kehtiks tööandjapoolse tööpensionikindlustuse osa suhtes ja vähendamine ei mõjuta töötaja tööpensionikindlustuse sissemakseid.

Sissemakse vähendamiseks kasutataks tööandjapensioniskeemi tasandust, mis on puhver pensionide tasakaalustamiseks pensioniskeemis. Puhvrit suurendatakse uuesti, suurendades ajutiselt tööandja sissemakseid aastatel 2022-2025, et ajutise vähendamise mõju saaks täielikult taastada.

Seadus jõustuks võimalikult kiiresti ja kehtiks 2025. aasta lõpuni.

Kommentaarid
(Külastatud 567 korda, 1 külastust täna)