Soome valitsus kavandab koroonaepideemia tõttu ilma palgata töölt eemal olijatele ajutist toetust

Saamata jäänud tulu kompenseeritakse juhul, kui lapsevanem on epideemia ajal lapsega kodus ilma palgata. Saamata jäänud tulu kompenseeritakse ka olukorras, kus inimene on pärast välismaalt Soome naasmist paigutatud karantiinitaolistesse tingimustesse.

Koroonaepideemia tõttu võisid palgata töölt puudujad taotleda ajutist toetust. Toetus kompenseeriks vanemate saamata jäänud sissetulekud ja kindlustaks toimetuleku, kui vanem on ilma palgata kodus, et hoolitseda oma eelkooliealise või 1. – 3. klassi õpilase eest vastavalt valitsuse soovitustele võitluses epideemia vastu. Toetust saavad ka erivajadustega õpilase ning laiendatud kohustusliku hariduse ja ettevalmistava haridusega õpilase vanemad.

Toetust saavad Soomes töötavad vanemad või hooldajad või vanema või hooldajaga samas leibkonnas elavad abikaasad.

Toetust makstakse ka välismaalt Soome saabuvatele isikutele, kes on paigutatud karantiinitaolistesse tingimustesse ja on seetõttu ilma palgata töölt eemal. Hüvitise saamise tingimuseks on Soomes kehtiv töö- või teenistussuhe. Toetust makstakse maksimaalselt 14 päeva jooksul pärast Soome saabumist.

Riiki sisenevate hooajatöötajate grupp võib toetust saada ka juhul, kui karantiinitingimustes on töösuhte alguses kahenädalane tasustamata töölt puudumine.

Toetust makstakse juhul, kui saamata jäänud tulu ei hüvitata mõne muu seaduse, näiteks nakkushaiguste seaduse alusel. Hüvitise saamine eeldab töötaja ja tööandja vahelist kokkulepet ilma palgata töölt puudumise kohta.

„Inimeste toimetuleku kindlustamine kriisi ajal on üks valitsuse peamisi eesmärke. Selle ettepaneku eesmärk on parandada piirangute tõttu töö kaotanud inimeste ja perede majanduslikku olukorda,” ütles sotsiaal- ja tervishoiuminister Aino-Kaisa Pekonen.

Toetus võrdub minimaalse vanemahüvitisega, so 28,94 eurot päevas (723,50 eurot kuus). Toetust makstakse 16. märtsist alates eriolukorra kehtima hakkamisest. Koolilaste vanematele makstakse toetust maksimaalselt poole õppeaasta (lukukausi) eest. Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ja Soome sotsiaalkindlustusasutus (Kela) teavitab selle rakendamise üksikasjadest.

Toetuseks eraldatakse kokku 94 miljonit eurot. Toetust rahastab riik.

Kommentaarid
(Külastatud 2,174 korda, 1 külastust täna)