Soome ettevõtjad saavad seoses koroonaviirusega õiguse töötushüvitisele

Soome valitsuse eelnõu kohaselt antakse ettevõtjatele ajutist tööturutoetust koroonaviiruse epideemia põhjustatud ootamatu nõudluse languse tõttu. Eesmärk on kindlustada ettevõtjatele toimetulek. Seadus peaks jõustuma nii kiiresti kui võimalik. See kehtiks 30. juunini 2020.

Koroonaviiruse epideemia tagajärjed on märkimisväärselt nõrgendanud ettevõtjate võimalusi tegutseda paljudes valdkondades.

  • Koroonaviiruse põhjustatud olukord on paljude ettevõtjate jaoks täiesti ülekohtune ja nüüd hakkame ettevõtjaid mitmel viisil toetama. Töötushüvitiste lubamine ka täistööajaga ettevõtjatele on üks neist võimalustest. Tahame ettevõtjatele selle taotlemise ja vastuvõtmise võimalikult lihtsaks muuta, ütles tööminister Tuula Haatainen.

Millistel tingimustel saab ettevõtja tööturutoetust?

Lahendus kehtib kõigile ettevõtjatele, sõltumata sellest, kas äritegevus toimub eraettevõtjana või ettevõtte vormis.

Tööturutoetuse saamiseks on vaja, et:

  • ettevõtja töötamine on lõppenud või
  • äritegevusest saadav tulu on väiksem kui 1 089,67 eurot kuus ettevõtjana töötava inimese kohta.

Täistööajaga töötamise või sissetuleku kaotuse peab põhjustama väga laialt levinud raske nakkushaigus, ehk koroonaviiruse epideemia.

Tööturutoetust puhul ei eeldata:

  • ettevõtte sulgemist,
  • ettevõtjate pensioniseadusest tulenevast kindlustusest loobumist,
  • likvideerimismenetlust.

Õpingud ei takista tööturutoetuse saamist.

Kuidas taotleb ettevõtja tööturutoetust?

Tööturutoetuse maksmine eeldab, et isik registreerub tööotsijana TE-büroos ning Kelale väljastatakse teade tema õiguse kohta tööturutoetusele.

Praktikas kulgeb protsess järgmiselt:

  • Ettevõtja registreerub töötu tööotsijana ja annab teada täisajaga töötamise lõpetamisest või sissetuleku vähenemisest koroonaviiruse epideemia tõttu.
  • TE-büroo väljastab Kelale teate ettevõtja õiguse kohta tööturutoetusele.
  • Kela maksab ettevõtjale tööturutoetust.

Tööturutoetust saab maksta 16. märtsist 2020 kuni 30. juunini 2020. Kui ettevõtja registreerub tööotsijaks hiljemalt 15. aprillil 2020, on tal õigus saada tööturutoetust tööotsimisele eelnevas aja eest, kui toetuse saamise tingimused on täidetud.

Seadus jõustub nii kiiresti kui võimalik

Valitsus esitas parlamendile ettepaneku töötuskindlustuse seaduse ajutiseks muutmiseks 2. aprillil 2020. Valitsus peab oluliseks muudatuse kiiret jõustumist, mis tuleneb koroonaviiruse epideemia negatiivsetest mõjudest ettevõtjatele. Töö- ja majandusministeerium teatab seaduse jõustumisest, kui parlament on valitsuse ettepaneku läbi vaadanud ja president seaduse heaks kiitnud.

Kommentaarid
(Külastatud 758 korda, 1 külastust täna)