Hea teada: Soome pääsevad siiski inimesed, kes töötavad nn kriitilistes valdkondades – mis need on?

Kuigi Soome valitsus pikendas täna sisenemise piiranguid kuni 13. maini, on siiski võimalik Soome siseneda nn kriitiliste valdkondade esindajatel. Neilt nõutakse peale sisenemist 14 päeva pikkust karantiini tingimustes elamist.

Samas on Soomes olnud palju juttu, et näiteks põllumajanduses on vaja hooajatöötajaid, kes peaksid hakkama saabuma juba nüüd, külvi- ja istutuse ajal. Seetõttu on põllumajandus Soomes see kriitiline valdkond, mille töötajaid sisse lastakse, vahendab Iltalehti.

Kriitilised on Soomes järgmised valdkonnad, mille töötajaid sisse lastakse:

Põllumajandus, aiandus ja kalandus

 • Loomakasvatuseks ning loomade hooldamiseks ja tervise tagamiseks vajalik töö
 • Vajalikud taimekasvatustööd, sealhulgas sööda tootmine väljas ja kasvuhoonetes
 • Elukutseline kalapüük
 • Põllumajanduse ja aianduse jaoks vajalikud abitööd ettevõtetes ja seltsingutes, kus pakutakse  tootmise tugiteenuseid (nt toidu edasine töötlemine, masinate remont)

Toiduainetööstus

 • Masinate ja seadmete paigaldamise ja hooldamisega seotud tegevused
 • Audiitorid ja sertifitseerijad, kes kasutavad eri sektorites asuvates tööstusettevõtetes eriteadmisi

Energiavarustus (sealhulgas tuuma- ja kiirgusohutus)

 • Energia jaotus, edastamine ja tootmine, näiteks kaugküte, elekter, gaas (sh veeldatud maagaas, naftasaadused ja kodumaised kütused):
 • Eriteadmisi nõudvad hooldus- ja remonditööd (sealhulgas seadmete hooldus)
 • Eriteadmisi nõudvad testimis- ja katsetustööd
 • Kontrolli- ja inspekteerimisülesanded, mis nõuavad eelnimetatutega seotud eriteadmisi

Eelkõige tuumaenergia valdkonnas järgmised ülesanded:

 • Värske tuumakütuse vedu
 • Tuumakütuse vahetustööd (iga-aastased seiskamised) ning nendega seotud kontrollimis- ja hooldusmeetmed
 • Tuumaelektrijaama kasutuselevõtuga seotud ülesanded, näiteks süsteemide paigaldamine, katsete lõpuleviimine, mahuti täitmine ja kasutuselevõtmine
 • Tuuma- ja kiirgusohutusega seotud inspekteerimisülesanded

Mere- ja töötlev tööstus

 • Tarneahelas laiaulatuslikku mõju omavate süsteemide, seadmete ja tootmisliinide paigaldamise ja auditeerimisega seotud ülesanded
 • Ehitus (sealhulgas veevarustus)
 • Haiglavarustuse spetsialistid
 • Haigla elektrisüsteemidele spetsialiseerunud paigaldajad, masinate ja seadmete hädaolukorra hoolduse ja automatiseerimissüsteemide hooldusega seotud spetsialistide ülesanded
 • Muude kriitiliste infrastruktuuride kiireloomuline eritöötlus ja hooldus: trassid, elekter, erisoojus, telekommunikatsioon, jäätmekäitlus
 • Kiireloomulised hooldus-, remondi- ja hooldustööd, mis nõuavad eriteadmisi energiatootmisjaamades
 • Transport ja side (va kaubavedu, mis jätkub kõigil piiridel)
 • Ülesanded, mis nõuavad eriteadmisi elektrooniliste sideteenuste ja võrkude kättesaadavuse ja juurdepääsetavuse osas
 • Varustuskindlust ja transpordi järjepidevust väliskaubanduses nõudvad eriülesanded (mere-, õhu-, raudtee- ja maanteetransport ning logistika)
 • Spetsialistid, kes töötavad kriitilise või muul viisil olulise infrastruktuuri juures
 • Keemiatööstus (sh plastik ja kumm)
 • IT-süsteemide eriteadmisi nõudvad ülesanded (sealhulgas tootmise juhtimis- ja automatiseerimissüsteemidega seotud ülesanded)

Ravimitööstus ja tervishoiutehnoloogia

 • Eriteadmisi nõudvad ülesanded farmaatsiatööstuse, laborite ja tervishoiuseadmete hoolduse ja remondi alal
 • Uute seadmete paigaldamisel ja kasutamisel eriteadmisi nõudvad ülesanded
 • Hooldus- ja remonditööd, mis nõuavad eriteadmisi haiglavarustuse osas (sealhulgas MRT/ CT/ gammakaamerad, patsientide monitorid, kesksed vaatlusjaamad, ventilaatorid, anesteesiaseadmed, infosüsteemid, kardioloogiatooted, enneaegse sünni kapid ja ultraheliuuringute seadmed)

Metsandussektor

 • Metsa istutamise ja külvamise ülesanded, töö metsakasvatustes
Kommentaarid
(Külastatud 4,299 korda, 1 külastust täna)