Euroopa Komisjon kiitis heaks esimese toetuspaketi Soome ettevõtetele

Euroopa Komisjon kiitis 20. aprillil 2020 heaks toetusprogrammi, mille alusel saab Finnvera anda koroonaviiruse epideemia põhjustatud kriisi tõttu rahalistesse raskustesse sattunud ettevõtetele nii käibekapitali kui ka investeeringute jaoks tagatisi ja laene. See on komisjoni esimene riigiabi otsus, mis puudutab Soome reageerimist koroonaviirusele.

Otsus põhineb komisjoni 19. märtsi 2020. aasta teatisel Covid 19, mis muudab ajutiselt ELi riigiabi eeskirjad paindlikumaks. Paindlikkuse eesmärk on võimaldada liikmesriikidel kasutada mitmesuguseid meetmeid, eelkõige võimaldada ettevõtete rahastamist ja suurendada ettevõtete likviidsust kriisi ajal. Ajutised reeglid kehtivad 2020. aasta lõpuni.

Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist käesoleva teatise kohaselt osutatud meetmetest. Lisaks peab komisjon meetmed heaks kiitma enne nende kehtestamist.

Riigiabi programm võimaldab finantseerida ettevõtteid paindlikult 

Toetusprogramm hõlbustab Soome valitsusel Finnvera kaudu ettevõtteid toetada. Programm võimaldab paindlikult rahastada koroonaepideemia tõttu raskustes olevaid ettevõtteid.

Toetusprogramm aitab vältida ettevõtetele antavate toetuste kuhjumist, kuna Finnvera poolt toetusprogrammi raames eraldatud rahalised vahendid ei lisandu teistele eraldatud toetustele. Koroonaprogramm ei suurenda ka ettevõtete ja kontsernide nn de minimis riigiabi kvooti. De minimis riigiabi on vähese tähtsusega abi, mida ettevõte saab taotleda kolme aasta jooksul maksimaalselt kuni 200 000 eurot.

Kommentaarid
(Külastatud 278 korda, 1 külastust täna)