Soomes värvatakse meedikuid vanuses 18-68 eluaastat

Kolmapäeval, 25. märtsil andis valitsus välja määruse, milles öeldakse, et töökohustust saab seoses eriolukorra seadusega rakendada meditsiinilise personali suhtes kogu riigis. Tööle võib kutsuda väljaõppe saanud avaliku ja erasektori tervishoiusektoris töötavaid isikuid, kes on saanud 18-aastaseks, kuid mitte vanemad kui 68 eluaastat.

Samuti rakendatakse töötaja staatuse ja õiguste kaitseks eriolukorra seadustiku 14. peatüki sätteid. Need sätted puudutavad töökohustusega isikute registreerimiskohustust, töökäsu sisu, töökäsu väljaandmise piiranguid ja töökorralduse väljastamisel arvesse võetavaid küsimusi. Lisaks kehtivad sätted, mis käsitlevad töösuhet, töösuhte tingimusi ning tööandja teabe esitamise kohustust ja töötamise registrit.

TE-bürood on pädevad asutused töökohustuse täitmiseks. Määrus jõustub 26. märtsil 2020 ja kehtib kuni 13. aprillini 2020.

Valitsus on koostöös Vabariigi Presidendiga teatanud, et Soome on koroonaviiruse olukorra tõttu erandlikus olukorras. 17. märtsil 2020 andis valitsus vastavalt hädaolukorra seadusele välja kaks rakendusmäärust. 18. märtsil 2020 otsustas parlament, et valitsuse määrus hädaolukorra seaduse §-des 86, 88, 93-95 ja 109 sätestatud volituste rakendamise kohta võib jääda jõusse, välja arvatud töötajate kohustuse reguleerimine.

Kommentaarid
(Külastatud 455 korda, 1 külastust täna)